Абразивни кладенци - с. Студен Кладенец

Публикувана на 11.01.2018 | 00:01
7062 прочитания

Абразивните кладенци са природни образувания по поречието на река Арда, непосредствено след стената на язовир Студен Кладенец. Образували са се в резултат от въртеливото движение на твърди частици по речното дъно, което е довело до разрушаване на основната скала и образуване на овални дупки с разнообразни диаметър и дълбочина. Всъщност абсолютно всяко дъно на река изглежда така, но заради изграждането на язовир Студен кладенец и утаяването на седиментите до неговата среда, тук водата е отмила наслагванията и е разкрила красивото речно дъно.
До абразивните кладенци се стига от спирката центъра на село Студен Кладенец само за около 5 минути.