1582230408Nowa

Луд смях: ​Млад свещеник отива на закуска...

Публикувана на 03.12.2019 | 17:33
623 прочитания

Млад свещеник отива на закуска. Среща една монахиня и казва: 

- Добро утро, сестро. 

- Станал си от погрешната страна на леглото! - отговаря му тя. 

Свещеникът се учудва, но отминава. След малко среща един монах и му казва: 

- Добро утро, брате. 

- Станал си от погрешната страна на леглото! - отговаря му той. 

Свещеникът съвсем се обърква, но продължава. След малко среща друг свещеник и му казва: 

- Добро утро, отче. 

- Станал си от погрешната страна на леглото! 

Нашият свещеник е съвсем объркан, но продължава към трапезарията. Среща го владиката и му казва: 

- Отче... 

- Не съм станал от погрешната страна на леглото! - прекъсва го нашият. 

- Какво говориш, отче! - учудва се владиката. 

- Извинявай, дядо владика! Какво искаше да ми кажеш? 

- Само исках да те попитам защо си с обувките на сестра Ана...