Орлови скали – неразгаданото тракийско светилище в Родопите

Публикувана на 10.09.2017 | 12:43
5064 прочитания
Снимка:Гюнер Шюкри
Снимка:Гюнер Шюкри

​Безброй са красотите и мистериите в планината на Орфей, които привличат туристите в този регион, за да почувстват магията на природата и да се докоснат до нейните творения. Едни от тях са така наречените „Орлови скали“, които са разположени на около 2 км от Ардино, към махала „Бистроглед“. Не е ясно защо тази местност е наречена така по време на социализма, тъй като „Орлови скали“ на турски означава „Кузгун кая“ и „Картал кая“, а в превод на български „Гървен“ и „Гървенов камень“.

Тук,  върху силно наклонен планински терен с надморска височина около 760 м са раположени група вулканични скали, където на недостъпни места от човешка ръка са издълбани 97 скални ниши - некрополи с трапецовидна форма Техният брой в миналото е бил 100, но три от тях вече са разрушени.

Най-много ниши - 55 се намират на западната страна. От атмосферните влияния някои са или разрушени, или са недовършени. От южната страна те са 35, от северната 5, от източната, която е достъпна, 5-6 са разрушени. При подреждането им не е спазена никаква закономерност. Формата на всички е трапецовидна, но размерите им са различни.

До нишите са открити фрагменти от глинени съдове от V-IV в.пр. Хр. По техните вътрешните страни се наблюдават следи от обгоряване, което довежда до предположения, че в тези съдове някога се е наливало масло, което е използвано за ритуални цели, извършвани при тържествени случаи.

Според Николай Генов би могло да се предполага, че в скалните ниши са полагани урни с пепелта на покойниците, тъй като размерът им не е подходящ за трупополагане. Те са на трудно достъпни места и изкачването до тях е в древността е било възможно само с въжета.

Според проф. Георги Михайлов тракийското светилище е от 1-вото хил. преди новата ера и има култово предназначение. Той твърди, че траките изграждали своите светилища предимно на места, отличаващи се с приридни особености, в които те виждали проява на божествена мощ.

Според българската археоложка проф. Ана Радунчева трапецовидните ниши за древните обитатели на Източните Родопи са „отворяли“ пътя към отвъдното и са символизирали врата между света на живите и този на мъртвите.

Не липсват и легенди за този феномен. Според една от тях под „Орловите скали“ е имало подземна река и един змей, който пазел съкровище.

През 2003 година тракийското светилище е  обявено за природна забележителност. Днес то е предпочитана дестинация за много туристи от страната и чужбина, които се интересуват от всички подробности, касаещи същността на „Орлови скали“ и нишите, издялани по скалата, разказват местните хора.

© Родопчани