1582229883Nowa

РДГ – Смолян: Наблюдава се поява на нови площи гори, засегнати от корояди, собствениците да предприемат действия

Публикувана на 29.06.2017 | 19:13
1623 прочитания

​От Регионална дирекция по горите  – Смолян призовават собствениците на гори спешно да предприемат действия за усвояване на нововъзникналите повреди от корояди, както и за осигуряване и поддържане на проходимостта на горската пътна инфраструктура за движение на противопожарна техника. За това алармира инж. Венцислав Фурлански – директор на РДГ – Смолян във  връзка с влошеното състояние на иглолистните гори и повишената опасност от възникване на горски пожари в област Смолян.

В обръщението към собствениците се припомня за сериозните поражения на гората през годините 2014 и 2015 г. и последствията след това. Обилните и тежки снеговалежи в края на месец ноември 2014 г. и месец март 2015 г. причиниха сериозни повреди в горите на територията на Регионална дирекция по горите – Смолян. Големият обем повредена дървесина и горещото и сухо лято благоприятстваха развитието и разпространението на болести и вредители по здравите дървета (различни видове корояди и гъби). Процесът продължи и през 2016 г.

С повишаване на температурите се очаква допълнително влошаване на състоянието на съседните здрави насаждения в засегнатите райони. Вредителят, който живее под кората на иглолистните видове, се размножава пъти по бързо заради жегите. Вече се наблюдава появата на нови, засегнати площи.

Със затопляне на времето големият обем повредена и изсъхнала дървесина създава предпоставки за възникване на каламитети и горски пожари. С цел да се ограничи опасността от каламитети и възникване на горски пожари, както и за редуциране на популационната плътност на короядите, санитарните и принудителните сечи в новозасегнати площи трябва да се провеждат незабавно.

За недопускане разпространението на корояди в съседни насаждения, извозването и транспортирането на повредената дървесина извън горските територии трябва да става в максимално кратки срокове.

© Родопчани