Родопски мохабети: Който търси, намира

Публикувана на 17.06.2017 | 18:05
6496 прочитания
снимка: public-republic.com
снимка: public-republic.com

​Имело енно време един юнак, дено  чостиш са нафорнел на бой и тармозил многу людьйе.

Обикалел по пазари, по сокаци и по много други места, дену са са сбирали по много людьйе и все зафатал да са зайеда и да иска да са бори с некой. На людьйено хми втрьоснало от неговине прищевки и зьоли да страньот от нега. Че да ама той ставал още по-нахален и са разчуло в байе далече за нега.

По дочул и бубайко му и му рекъл:

-Синко, немой са зайеда с людьйесо, оти ше са найде неков с вольнест гейюсь и ше ти очеше келет.

А юнакът сербесь са троснал:

-Да, да, нема на мене кой да ми са опре, ага стисна дробень, вода тече от нега.. ха.. ше ми кажеш ти на мене.

Миноло байе време и нашен пак са наперил и са ле йежи по пазарен. Варви и гльода един дено скору му са йе не меркал пред очине. Един чулек от енна крайна махальчинка ходел по баирен да сече дърва, с ейнова са йе прехранвал чулекан и много редчиш слизал нах пазарен и за тава го йе не видьвал, ам ейное ден оти било летешливо и не отишол нах баирен ам отишол нах пазарен.

И нахесабил нашен да са зайеде и да са изборет, да ала ейное ве по цель ден размета дарва и бил байе йек и ага са са нафатали, че ага дърварен подбрал нашена зайедица, сторил го на гармулька и го ле разметал нахсам нахтам и направо го замаил. На нашенецан му са стемнило в очине и лежи и не шева.

Дърварчено са позапрел, оти и той са поумарил и ле са излегнал до нега да ваздохне и той.

След десетина декаки нашенецан са посавзьол и ага са опулил гльода ейное лежи до нега, ага рекал да са изправи, че то врит кокальйено го бальот.  От болес са сетил кина му йе разправел бубайкому и пальочка са наближил до задремалоно дърварче и с ракона му  разкопчил ризана опреш гейюсен и гльода байе волна има на геюсен. Глода и си вика: "Ваййй брех, бубайко за ейсое ми казоваше ама йе не послушех" и са ле изврел пальока и побегнал нах дума му.

От тука ейнойе спрел да са зайеда и людьйено са са нашли на рехать.

© Родопчани