Скално светилище Харман кая

Публикувана на 13.12.2017 | 12:59
15507 прочитания
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg

​Скалното светилище "Харман кая" се намира в местността "Харман Кая", на 2 км североизточно от махала Гъсак на село Биволяне и на 2,5 км източно от село  Долна Чобанка (Момчилградско). Светилището е разположено на невисоко плато, около естествена пещера с дълбочина 7 м., която също е част от култовия обект. В пещерата се е влизало през процеп между скалите, допълнително обработен като вход, затварян с врата, чийто праг и жлебове личат в скалите.  

Във вертикалната скала до входа на пещерата, са издълбани трапецовидни ниши и жертвоприносителни олтари. Към светилището има също и две площадки. Първата е с овална форма с диаметър около 10 метра, наклонена леко на север, със шест оформени  концентрични полукръга на разстояние един от друг от 0.3 до 1.4 м. В скалата, в западния край на площадката, е издълбан трон, който е обърнат на изток-североизток. Втората площадка е с почти кръгла форма с диаметър около 15 метра, с 11 концентрични полукръга, с лек наклон на юг. В северния край на тази площадка също е издълбан трон, обърнат на североизток.