Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100612 Library:30310 in /home/firekjbz/public_html/rodopchani.bg/include/config.php on line 8
90-градусовата минерална вода в Ерма река чака оферти за сондаж на стойност 2.5 млн лева

90-градусовата минерална вода в Ерма река чака оферти за сондаж на стойност 2.5 млн лева

Публикувана на 05.08.2013 | 13:56
2685 прочитания


На 01.08.2013г. община Златоград обяви процедури за избор на изпълнители за изграждане на сондаж по проект „ Изграждане на геотермална отоплителна система на град Златоград” и провеждане на хидроложки изпитания на водовземното съоръжение.

Изграждането на водовземното съоръжение включва прокарване на сондаж в село Ерма река с проектна дълбочина от 860м. за улавяне на минералните води, оборудван с помпа и автоматика, а хидроложките изпитания, включват дейности за интензификация на водоносния хоризонт, опитно-филтрационни изследвания, вземане и анализ на водни проби за определяне на качеството на подземните води. Очакваната температура на геотермалната вода е около 89-92 градуса.

Финансирането на проекта е целево със средства от ПУДООС. Разполагаемият финансов ресурс за изграждането на сондажа е 2 491 747.68лв без ДДС, а за хидроложките изпитания е 65 000лв. без ДДС. Прогрозният срок за изпълнение дейностите включващи строително-монтажни работи и сондажни работи, както и хидроложки изпитания е 12 месеца.

Реализирането на проекта за оползотворяване на геотермалната енергия ще създаде нови възможности за осигуряване на заетост и стабилизиране на общинската икономика, сигурни бюджетни приходи и финансова независимост при изпълнението на различни инвестиции.

На 30.08.2013г. от 11ч. в административната сграда на община Златоград ще бъдат отворени поспъпилите оферти за изграждане на сондажа.

 

© www.zlatograd.bg