Безработицата в смолянско намалява

Публикувана на 27.03.2014 | 09:48
1119 прочитания


Безработицата в област Смолян намалява през 2013 спрямо 2012 година, съобщава директорът на ТСБ – Смолян инж. Николай Славов. Тя достига 20.3% , при 12.9% средно за страната.

При мъжете безработицата намалява с 2.8 процентни пункта, а при жените нараства с 0.1 процентни пункта. По думите на инж. Славов, безработните лица през 2013 г. са 12 400, от които 6 800 са мъже и 5 700 жени. През 2013 г. в област Смолян икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са близо 61 000 или 74% от населението на същата възраст, което е около 82 000 души.

В сравнение с 2012 г. коефициентът на икономическа активност нараства с 3.4 процентни пункта. Общият брой на заетите лица е близо 49 000 или около 47% от населението на 15 и повече навършени години. Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са близо 49 000. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е около 60 %, съответно 58% за мъжете и около 60% за жените.

© Фокус