Дърводобива унищожи вододайни зони

Публикувана на 28.07.2012 | 10:31
1770 прочитания
Водното богатство на родопчани е в опасност
Водното богатство на родопчани е в опасност


На фона на задълбочаващата се суша излиза на яве всеизвестния проблем с унищожаването на вододайните зони заради хещническата дейност на Държавната агенция по горите и дърводобивните фирми. От години се говори за проблема с опазването на вододайните зони, но истината е, че по места отговорните държавни хора допускат дъродобив и изсичане на гори във вододайни зони. Това е особена практика в районите с преобладаваща държавна собственост на горите. Крещящ пример за тази хищническа дейност на лесничействата и дърводобивните фирми е унищожената вече вододайна зона край Елидже в oбщина Рудозем, oбласт Смолян. Населението е принудено да мълчи, защото се опасява от ответна реакция на горското и затова си мълчи, но все повече хора започват да се осъзнават, че всъщност мълчейки си ние се самоунищожаваме. Заради задълбочаващата се суша и разрастването на проблема с водоснабдяването напрежението сред населението се увеличава. Хората коментират, че проблема е много сериозен и широкообхватен и е крайно време да се регламентира промишлената дейност по начин такъв, че да се опазват местата където има извори. Тук не става въпрос само за места където вече има водохващане, а въобще за водите, които извират по госките масиви.