Голямата могила - село Свирачи

Публикувана на 06.01.2018 | 13:16
114585 прочитания
destinacia.bg
destinacia.bg
pochivka.bg
pochivka.bg


Могила село Свирачи се намира на 7км. от центъра на Ивайловград в близост до границата с Гърция. Античният некропол, е само на 1 км. диагонално на югоизток от Вила Армира. Ситуирането на надгробната Могила село Свирачи, начинът на изграждане и намерените при разкопките предмети от бита са потвърдили предположенията и научно са доказали, безспорната връзка между двата обекта.

Могила село Свирачи се намира на най-високото място в околността, като то е специално подбрано за да се открова с отлична видимост във всички посоки и по-голяма близост до боговете. Античният некропол при село Свирачи е строен, като могила-мавзолей за един от първите собственици на Вила Армира, но век по-късно по неизвестни причини е използван като фамилна гробница и за друг член на този аристократичен тракийски род.

Голямата могила при село Свирачи е едно от най-впечатляващите погребални съоръжения в България от римската епоха и представлява внушителен могилен насип с правилна куполообразна форма с диаметър приблизително 60 м. В основата на насипа има изградена стъпаловидна конструкция от каменни блокове с дължина до 3.7 м, изрязани дъгообразно от външната страна и свързани един към друг с метални скоби.Могила село Свирачи е оригинално творение на древната архитектура, сравнимо по начин на изграждане с амфитеатрите и стадионите в римските градове.

При археологическите разкопки на Могила село Свирачи са разкрити неоспорими доказателства за изпълнен тракийски погребален ритуал. Намерени са останки от гроб на знатен тракиец и комплекс от 2 погребални колесници със скелетите на 4 расови коня от 2 впряга и куче. Погребението на тракийския аристократ е извършено чрез трупоизгаряне, като останките от кладата са били събрани в центъра на площадка и покрити с керемиди, а недалеч край могилата са били положени и любимите му животни, свързано с вярата в задгробния живот.Гробът съдържа много богат инвентар и дарове от бронзови, мраморни, стъклени и глинени съдове, начупени и полуразрушени от огъня. Открити са и три миниатюрни фрагмента от тънка златна пластина – част от златен накит и малка стъклена камея с образа на Медуза-Горгона – характерен елемент в декорацията на намиращата се в близост Вила Армира.

Понастоящем на терен на Могила село Свирачи, може да се види от могилния насип с каменната крепида около него, а находките от археологическите разкопки са в процес на консервация и реставрация. Очаква се, скоро да бъдат изложени в Националния исторически музей в София.