Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100612 Library:30310 in /home/firekjbz/public_html/rodopchani.bg/include/config.php on line 8
Готвим стратегия за ромите до януари

Готвим стратегия за ромите до януари

Публикувана на 09.12.2012 | 16:21
1348 прочитания


В областна администрация Смолян се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ). Той бе във връзка с изготвянето на Областна стратегия за интегриране на ромите в област Смолян до 2020 г. На заседанието присъстваха зам.-кметове, секретари на общини, директори и представители на регионалните структури - РИО на МОМН, РЗИ, РИОСВ, ДБТ, ОД МВР и ТСБ. 
Акцент на заседението беше въвеждане процеса на областното планиране в изпълнение на целите на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 -2020).На срещата се представиха задачите, целите и механизма на областното планиране, организацията на съвместната работа в Областния оперативен екип, който е отговорен за изготвянето на Областната стратегия и координацията на общинските планове за действие.
До края на м. януари 2013 г., трябва да бъдат изготвени и утвърдени необходимите стратегическите документи за интеграционната политика на областно ниво в периода до 2020 г.