Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100612 Library:30310 in /home/firekjbz/public_html/rodopchani.bg/include/config.php on line 8
И още родопски мохабети

И още родопски мохабети

Публикувана на 13.03.2013 | 13:53
1231 прочитания


Йе го астàвем титюнас, ама той ма не астàве!

Дàват ли ти- взѝмай! Фѝрет ли та- бèгай!

То и ако нàнка бèше мòско щех да хи вѝкам дèтко!

Ако деньòт е крòп, гадѝната ше е дльòга!

Удри самàрен, че да са сèти магàрено!

Видèла жèбана, че паткавàват мỳлено и тè вдѝгнала нòга!

Жèлезоно са кавè дурдè пàри, пак заврèниен зьòт- дурдè изстѝне!

Ако занайèт са учèше с гльòдане, кỳчено щèше да е касàпин!

Парàтка дỳма от парàтко сòрце излѝза!

Мързелѝвиен двà пòте рàбути, стѝснатиен два пòте плàта!

© Родопчани