Когато остарея...

Публикувана на 17.07.2013 | 10:59
1958 прочитания
Автор: Селвие Караахмедова


Играели в парка едно семейство, майка и баща с двете им деца - момченце и момиченце. Момиченцето било по- малко и когато станали, за да си тръгнат, бащата я качил на рамената си, а момченцето хванало за ръка майка си и вървяло редом до нея. Както вървели бащата рекъл на дъщеря си:

-Дъще, когато остарея ще ме носиш ли така, както аз сега нося теб?

Момиченцето се усмихнало закачливо:

-Разбира се, че ще те нося татко.

Бащата се обърнал и към синът си:

-А ти сине, ще ме носиш ли като остарея така както аз съм те носил теб като дете?

Момчето сбръчкало вежди:

-Съжалявам татко, но няма да мога.

Удивен бащата попитал:

- Но защо? Нима не съм те носил аз достатъчно и не съм бил винаги добър с теб?

-Ти ме отгледа на ръце татко, но когато ти остарееш няма да мога да те нося, защото  ще трябва да нося на ръце моите деца...