Красотите на Беглика

Публикувана на 10.12.2014 | 21:38
3026 прочитания


Красив и притегателен за рибари и планинари, за туристи и всякакви други хора, които търсят естественото и истинско място за отдих сред природата в Родопа планина. Резерватът Беглика е райско място.

Обявен е за резерват с обща площ 1461,34 хектара със Заповед No.751 от 11.05.1960 година в държавен вестник, създаден с цел опазването на вековните смърчови гори, намиращи се на територията му. Там се намира единственото естествено находище на храстовиден очибодец на Балканския полуостров. В местността се намира и единственото в България находище на алпийско клинавче, и двете растения са търсени заради психоактивните си ефекти върху човешкият организъм.

Разположен е непосредствено на северозапад от плоския вододел, известен под името Беглика, на 14 км югозападно от град Батак и на 5 км югоизточно от връх Голяма Сютка–втория по височина връх в Родопите. Територията на резервата е изключителна държавна собственост и обхваща територии с надморска височина от 1600 до 1900 м

В резервата са установени много защитени и ендемични растения:

 
Алпийско сграбиче (Astragalus alopecurus) известно и като ценралноалпийски клин – ендемитен растителен вид, който в България се среща единствено в местността Беглика. Представлява многогодишно тревисто растение с добре развити изправени стъбла. Листата му са нечифтоперести, влакнести, а цветовете му са жълти. Цъфти през месеците Юли – Август. Височината му е 50 – 100 см. В района на Беглика може да бъде видян по протежението на едноименната екопътека и по границите на резервата. То се е превърнало в емблема на резервата
Родопско крайснежно звъниче (Soldanella rhodopaea) - многогодишно тревисто растение. Височина на растението над земята е от 7 до 20 см. Листата бъбрековидни, слабо кожести, събрани в основата на стъблото. Цветовете събрани в рехав сенник. Венчето петделно, правилно, звънесто, венечните дялове дълбоко нарязани. Тичинките 5, прикрепени в основата на венчето. Плодникът един, горен. Цъфти май-юли.
Родопско омайниче (Geum rhodopaeum) - многогодишно тревисто растение високо до 40 cm. Цветовете са оранжеви. Приосновните листа са с 3-6 двойки листчета. Цъфти юни – август. Български ендемит - разпространен единствено в България.
Родопската теменуга (Viola rhodopeia)
Български рожец (Cerastium bulgaricum)
Родопско великденче (Veronica rhodopaea)
Черно френско грозде (Ribes nigrum) - защитения вид
Текирската мишорка пък е растение, което вирее единствено в района на село Огняново, Хаджиево и Синитево.
От едрите бозайници обитаващи резервата и имащи консервационно значение, трябва да се посочат кафявата мечка (Ursus arctos), благородния елен и вълка (Canis lupus), а от птиците глухарят.
© Родопчани и уикипедиа