Легенда за лакомията, която заслепява човек

Публикувана на 19.10.2017 | 17:26
13479 прочитания
Автор: Селвина Топалска
снимка: astrofenomen.com
снимка: astrofenomen.com


​Много са легендите, които се носят на длъж и шир в Родопите. Голяма част от тези предания са свързани с подземните дворци на Орфеевата планина – нейните интересни пещери.

Едно от тези предания се свързва с пещера Кутелска яма. Според преданието, някога, преди много години именно тук двама приятели открили огромно имане. Решили обаче да дойдат да поделят намереното на следващия ден.

Уговорили се никой от двамата да не споделя с никого за откритото съкровище. На другата сутрин в уречения час се събрали двамата приятели. Единият обаче нарушил думата си и довел със себе си своя по-голям брат.

Нищо не казал прителят му. Тръгнали към пещерата, а преди да поделят имането решили да си напряват празненство. Опекли си тримата чеверме, седнали край пещерата, хапнали и пийнали щастливи, че вече били заможни.

Дошло обаче време да се подели намереното съкровище. Двамата братя се полакомили, не поискали да делят имането с приятели си. Заслепени от блясъка на имането, двамата братя заклали своя приятел и го хвърлили в пещерата.

Така и до днес, в района на село Дряново, се носи страховитата легенда за бездънната и страховита Кутелска яма.

© Родопчани