Легендата за Орфей и Родопа

Публикувана на 23.04.2018 | 21:28
461239 прочитания


Според легендата, Родопа била неземно красива девойка, в която се влюбвали дори боговете. Те скрито се надявали да пленят хубавицата и всеки от тях мечтаел тя да му стане жена. Бог Хемус бил особено ревнив към девойката и хвърлял огромни каменни грамади, за да я скрие от останалите богове. (Според легендата, от тези каменни грамади израснали пловдивските тепета.) Ала като не могъл да я опази, бог Хемус вкаменил красивата девойка и тя станала планина.
Статуята на Орфей край Кърджали
 Дебрите на тази планина били огласяни от чудните песни на най-прочутия певец - Орфей. Той омайвал с неземния си глас птици и животни. Скитал веднъж Орфей цял ден из планината и поседнал на един връх да си почине. Залисан от прекрасната гледка, която се откривала пред очите му, не забелязал как от една зейнала скала излязла триглава змия. Щом зърнала унесения момък, тя се повлякла към него, изплезила език, а от устата и зкапала отрова. 
Орфей (мозайка от 194 г. )Търкулнали се камъни и събудили Орфей от унеса му. Изтръпнал той – нямало къде да избяга, само скали били наоколо. Скован от страх, той запял. Песента му била толкова пленителна, че змията застинала на място и се заслушала. Орфей гледал омаяната от песента му змия и продължавал да пее – песен след песен. Три дни и три нощи не секнала песента му. Змията-чудовище бавно прибирала отровния си език, стиснала уста, протегнала се и легнала на земята. И както слушала, на третата нощ заспала непробуден сън. Щом забелязал, че змията спи, Орфей скочил и пъргаво се спуснал надолу по склоновете на Родопа планина.
Къде е отишъл след това, никой никога не разбрал. Но родопчани запазили в паметта си прекрасните му широки и протяжни мелодии, които и днес живеят в чудните им песни.