Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100612 Library:30310 in /home/firekjbz/public_html/rodopchani.bg/include/config.php on line 8
Мерки за недопускане разпространението на заболяването „син език” бяха обсъдени на заседание на Областната епизоотична комисия

Мерки за недопускане разпространението на заболяването „син език” бяха обсъдени на заседание на Областната епизоотична комисия

Публикувана на 09.07.2014 | 15:38
1203 прочитания


Днес, 09.07.2014 г. /сряда/, под председателството на областния управител инж. Димитър Кръстанов се проведе заседание на Постоянната областна епизоотична комисия във връзка с първично възникнало огнище на заболяването „син език” в с. Мандрица, област Хасково.

Със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция за безопасност на храните, общините Неделино и Златоград попадат в така определената предпазна зона около огнището на болестта, която е с радиус от 100 км. Определена е и наблюдавана зона с радиус 150 км, в която са включени общините Смолян, Чепеларе, Златоград, Неделино, Мадан, Рудозем и Баните. На проведеното заседание бяха обсъдени превантивни мерки за недопускане разпространението на заболяването „син език” в област Смолян, които бяха представени от д-р Сава Бозуков, директор на ОДБХ- Смолян. Мерките включват: Преброяване и регистрация на едрите и дребни преживни животни, отглеждани в селищата, разположени в двете зони; Извършване на клинични прегледи през две седмици на едрите и дребни преживни животни, чиито резултати да се документират; Забрана за придвижване на възприемчиви за „син език” преживни животни в и от зоната на двете общини Неделино и Златоград, с изключение на тези предназначени за незабавно клане, след извършен клиничен преглед, термометриране и обработка с репеленти. Клането следва да се извършва само в кланици на територията на областта; Да се извършва стриктен предкланичен и следкланичен преглед, съгласно изискванията на Регламент /ЕО/ № 854/2004 в месодобивните предприятия на територията на двете определени зони; Забарана за паша на всички възприемчиви животни от двете зони в часовете с активен летеж на кулокоиди /род комари/ от 19.00 ч. до 08.00 ч., както и забрана за провеждането на пазари и изложби на едри и дребни преживни животни на територията на двете зони; Извършване на дезинсекция в и около помещенията за отглеждане на животни и местата за водопои в двете общини Неделино и Златоград, като животновъдите предварително предупредят собствениците на пчелини, ако наблизо има такива; Да не се позволява при паша и водопой смесване с други стада, както и закупуване на преживни животни с неизвестен здравен статус и произход и др.

Още от днес предстои да бъдат свикани общинските епизоотични комисии, а кметовете и кметски наместници имат ангажимент да изготвят списъци на стопаните с актуален брой едри и дребни преживни животни. От своя страна стопаните трябва своевременно да информират официалните лекари по общини за настъпили промени в здравния статус на животните. 
На заседанието, като най-важна и спешна мярка, се очерта ограничаването на движението на преживни животни в и от предпазната зона, както и от граничните области Хасково и Кърджали. Засилване на контрола и проверките на транспортните средства за превоз на живи животни бе поето като ангажимент от страна на органите на полицията /ОД МВР и РДГП/. Регионална дирекция по горите ще следва да следи за наличие на болестта и при някои диви животни /елен лопатар, благороден елен и сърни/ и своевременно да информира компетентните органи.

Информация за това какво точно представлява заболяването „син език” представи д-р Валентина Мелемова, началник отдел „Здравеопазване на животните” към ОДБХ-Смолян. Стана ясно, че ЗАБОЛЯВАНЕТО „СИН ЕЗИК” НЕ Е ОПАСНО ЗА ХОРАТА. То представлява векторно заболяване по домашните и дивите преживни животни. Като причинителят е от род Culicoides. От син език най-често боледуват овце и се характеризира с висока заболеваемост сред тях. Област Смолян е включена в Програмата за надзор на болестта „син език”. 

В края на заседанието председателят на Епизоотичната комисия и областен управител инж. Димитър Кръстанов изрази надежда, че навременните мерки ще предотвратят разпространението на заболяването в Смолянско. Той подчерта необходимостта от добра връзка и координация между отделните структури с цел по ясна и точна преценка на ситуацията и съответно адекватна реакция в случай на нужда.

© www.region-smolyan.org