Момчилградчани ще могат да дават мнения и препоръки за добива на руда от „Седефче” Сподели

Публикувана на 15.04.2014 | 18:23
1220 прочитания
снимка: www.momchilgrad.bg
снимка: www.momchilgrad.bg


Община Момчилград и „Горубсо-Кърджали” АД ще подпишат меморандум за сътрудничество с опция за включване на мнения, предложения и препоръки на местното население. Това стана ясно на провелото обществено обсъждане на доклада за ОВОС за инвестиционно предложение за добив на полиметални руди от находище „Седефче”, съобщават от пресцентъра на община Момчилград.

На дискусията участие взеха представители на екоорганизации и медии, експерти от РИОСВ-Хасково, както и жители на селата Конче и Седефче.

„С подписването на меморандума за сътрудничество ще положим добри грижи за развитието на региона, добавяйки възможности за нови предложения и препоръки от местното население и ръководството на общината”, съобщи изпълнителният директор на дружеството Живка Ковачева. Очаква се споразумението да стане факт до началото на следващия месец.

От „Горубсо-Кърджали” вече се ангажираха с изграждането на ново трасе за преминаването на водопровода за Конче, тъй като каптажът край селото попада в зоната на рудника. Строителните материали и необходимата техника ще бъдат осигурени от дружеството, както и средствата за възнаграждения на местни работници, посочени от общината.

Кметът на село Конче Себахтин Кадир изрази задоволство от проведената преди седмица работната среща, на която бе решено да се направи ново заснемане на водоснабдителната мрежа.

От ръководството увериха, че ще бъде изградена шумозащитна стена при работа на участък „Южен“ и за стартирането на добива на руда по безвзривна схема. „В този участък не са предвидени взривни дейности, тъй като кариерата се намира в непосредствена близост до населено място. Изкопните дейности ще се извършват с багер и земекопна машина. При необходимост взривни дейности ще се извършват в участък „Централен”, заявиха от „Горубсо-Кърджали” АД.

По време на експлоатацията ще се използват и досега съществуващите пътища, като транспортният трафик ще се увеличи с 2-3 курса дневно , т.е. неорганизираните шумови емисии от преминаващите товарни средства от рудника ще са с незначително  увеличение. Не се очаква  превишаване на шумовите норми за населението. Количеството на отделените газове от различните минни дейности и работа на тежкотоварните камиони, земекопни машини ще е незначително, и те не могат да достигнат населените места в концентрации, които биха могли да са вредни за здравето на населението, което е доказано с направеното моделиране на разпространението на замърсителите.

Хасан Пашалъ, жител на най-близката махала до рудник „Седефче” сподели, че се надява заложените в доклада по ОВОС мерки за инвестиционното предложение, да се изпълнят и на практика.

След запитване на зам.-кмета Ерол Мехмед във връзка с опазването на културно-историческото наследство от „Горубсо Кърджали” АД увериха, че при евентуално разкриване на археологически обекти ще се уведоми Регионалния исторически музей и ще се проведат спасителни разкопки.

От дружеството подариха на община Момчилград атрактивен експонат с кристали и минерали от района, който ще бъде предоставен на читалище "Нов живот".

© пресцентър на община Момчилград