Мост "Армира" (Атеренски мост)

Публикувана на 02.01.2018 | 12:52
11791 прочитания
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg


Средновековен сводест мост над река Армира (наричана Атеренска в горното си течение), обявен за археологически паметник на културата с местно значение. В сегашния си вид съоръжението датира от XVI в., но съществуват предположения, че оттук е минавал древен римски път за Беломорието, а по-късно мостът е имал връзка и с укрепения град - крепост “Лютица”. В близост до моста (1 км черен път по течението на р.Армира) се намира едно от най-атрактивните места за пикник в общината – Големият гьол. Край реката има изградена подходяща туристическа инфраструктура с капацитет 25 места (2 маси, пейки и чешма със студена вода) с възможност и за по-големи мероприятия на поляната в съседство, вкл. организиране на фолклорна програма.