Мотивът на крадеца

Публикувана на 15.08.2013 | 11:41
1753 прочитания
Автор: Селвие Караахмедова


Живяло в едно село много бедено семейство. Дните минавали, препитание нямало. Един ден бащата забелязал, че едното от децата му се разболява и повикал доктора. След като мъжът дал на доктора последната си жълтица, докторът му рекъл:

- Детето ти страда от недохранване.

Мъжът се натъжил. Честен човек бил, но никой не го вземал на работа, за да изкара пари, а не можел повече да гледа детето си да страда. Решил, че вечерта ще отиде и ще обере градинката на селския чорбаджия.

Свечерило се и той поел. Влязъл в градинката - брал колкото да нахрани семейството си. Съзрял го пъдарят и го подгонил, но не можал да го стигне. На следващата вечер отново цикълът се повторил. В продължение на една седмица мъжът влизал в градината, крадял, а пъдарят така и не го хващал.

На десетия ден пъдарят отишъл при чорбаджията и му обяснил, че колкото и да опитва - не може да хване крадеца и няма обяснения защо това е така. Чорбаджията се усмихнал и натъжено  казал:

- Не можеш да го хванеш, защото зорът бяга по-бързо от службата!