Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100612 Library:30310 in /home/firekjbz/public_html/rodopchani.bg/include/config.php on line 8
Наказателна акция в ОЦК срещу стачкуващите

Наказателна акция в ОЦК срещу стачкуващите

Публикувана на 17.05.2012 | 16:47
1764 прочитания


В ОЦК върви наказателна акция на ръководството спрямо протестиращите металурзи. Работниците искат да си получат заплатите, но вместо това, срещу някои са издадени заповеди за дисциплинарно уволнение, само защото са подали молби за напускане, стана ясно в съда в Кърджали.

Един от наказаните от изпълнителния директор Славея Стоянова пещари с най-тежкото дисциплинарно наказание „Уволнение" успя да осъди ОЦК.

 На 27 януари инж. Г. С. подал рапорт, че двама от работниците в ОЦК не са изпълнили разпореждане на прекия си ръководител и са създали предпоставки за проваляне на ремонта на ПКС-1. Друг началник в цеха - инж. М. И., уведомил директорката Славея Стоянова, че  В.М.С. е напуснал работното си място, без да е изпълнил възложената работа. Съгласно становище от инж. К.К. неорганизираната и немотивирана работа на В.С. довела до неизпълнение на поставените задачи в рамките на работния ден. Вследствие на това с действията си В.М.С. създал предпоставки за нарушаване на ремонтния процес в ключов момент, влияейки демотивиращо на останалите работници, става ясно от заповедта.

Извършеното от С. нарушение било особено тежко и съставлявало грубо нарушение на трудовата дисциплина, като била нарушена разпоредбата на чл.187, т.3 и т.7 от КТ – неизпълнение на възложената работа и неизпълнение на разпореждане на зам.-изпълнителния директор по поддръжка и ремонт. 

От заключението на вещо лице и разпита в съдебно заседание се установява, че брутното трудово възнаграждение на В.М.С. за месеца, предхождащ уволнението, е в размер на 669 лева и 98 стотинки, като за периода от 06.02.2012г. до 06.08.2012г. брутното трудово възнаграждение на ищеца възлиза на сумата от 3 809.82лв.

Пред съда показания са дали свидетелите С.М. и Д.А., които работили заедно с уволнения в „Механошлосерна бригада" в цех „Пържилен" в ОЦК, за периода на ремонта от 23 януари до 1 февруари. Да посочения период В.С. изпълнявал съвестно възложените му задачи от прекия ръководител М. И., като всички заедно се явявали на работа и след края на работния ден, напускали цеха. Естеството на работата им налагало понякога да оставят след работно време, за да довършат възложените им задачи.

На 27 януари всички си тръгнали след края на работното време в 15.00 часа, като поставените им устно от прекият им ръководител задачи били свършени и не била издадена заповед за оставане след работно време. На по-късен етап, с оглед желанието на ръководство за пускане в експлоатация на пещта в по-кратки срокове, били извикани шлосери от други бригади, за да помагат. Според свидетеля М. причината за уволнението на В.С. била депозираното от него заявление за напускане, поради неизплащане на дължимите трудови възнаграждения.

Съдът намира, че наложеното дисциплинарно наказание „Уволнение" за злоупотреба с доверието на работодателя е издадено в нарушение на Кодекса на труда.  Той регламентира задължението на работодателя да мотивира в заповедта за уволнение, в която да посочи нарушителят, нарушението, кога е извършено, наказанието и законният текст въз основа на който се налага. В конкретния случай ръководството на ОЦК не е отразило датата, на която е извършено нарушението от В.С., въз основа на което е уволнен, както и не е конкретизирано извършеното нарушение. Нарушенията от страна на Стоянова и другите началници водят до невъзможност да бъде индивидуализирано нарушението да бъде преценена законността на наложеното наказание, респ. дали същото съответства на вида и тежестта на нарушението.

Злоупотреба с доверието на работодателя означава използването на оказаното от него такова на служителя или работника за неправомерно извличане на определена облага за последния или за друго лице, или за увреждане на работодателя, посочва съдът. То е съставомерно само тогава, когато е извършено умишлено и предпоставя преднамерност в извличането на облагата или в увреждането на работодателя. В конкретния случай липсват, каквито и да са доказателства за извършване на действия от страна на ищеца в тази насока, се казва в мотивите на съдебното решение.

Предвид изложените съображения съдът намира уволнението за незаконно, респ. атакуваната заповед за незаконосъобразна.

Състав на Районен съд в Кърджали отменя заповедта на Стоянова, с която на В.М.С. е наложено дисциплинарно наказание „Уволнение" за злоупотреба с доверието на работодателя и е прекратено трудовото му правоотношение с ОЦК, като незаконосъобразна, като признава уволнението за незаконно. Възстановява В . М. С. на заеманата преди уволнението длъжност - „пещар/механошлосер в цех „Пържилен" на Цинков Завод при ОЦК. Осъжда ОЦК да заплати на работника сумата от 1 587 лева и 36 стотинки, представляваща обезщетение за времето през което той е останал без работа, вследствие на уволнението за периода от 6 февруари до 23 април. ОЦК трябва да плати и 163.49 лева. представляващи държавна такса върху предявените съединени искове и деловодни разноски в размер на 50лв. представляващи възнаграждение на вещото лице, както и 500 лева адвокатски хонорар.