Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100612 Library:30310 in /home/firekjbz/public_html/rodopchani.bg/include/config.php on line 8
Най-разпространените златоградски фрази, вече събрани в речник

Най-разпространените златоградски фрази, вече събрани в речник

Публикувана на 05.07.2017 | 20:03
17437 прочитания
Автор: Селвина Топалска


​Златоградският диалект е изключително колоритна и интересна вариация на българския език. Често гостите на Златоград, при разговор с местните, не успяват да разберат смисъла на казаното от тях и трябва старателно да им бъде преведено.

В много случаи, местните златоградчани използват изразите с преносно, а не с буквално значение, което прави още по-трудно разбирането им.

„Вър съ рипкай “ в превод: „Гледай си работата“

„Со вечер викъм дъ уградим ъднъ къща“ в превод: „Тази вечер смятам да се напием”

„Му си я ушите” в превод: „Гедай си работата“

„Мъль хас?“ в превод: „Наистина ли?“

Това са една малка част от фразите, събрани в златоградския речник на диалектни фрази.

Идеята за речника е на заместник-кмета на Златоград Елмира Угорлиева. След като разбрали, че се подготвя речник на златоградския диалект, златоградчани активно се включили в разработването му, като при срещите с кметицата постоянно давали идеи за фрази, които да бъдат използвани в речника.

Изданието е миниатюрно, но в него всяка фраза освен смисловия си превод, има и експертен превод, на престорено висок стил. Ето как изглежда превода на една фраза в речника:

„Осъмнах опулен” ПРЕВОД: „Не мигнах цяла нощ”. В резултат на рискова ситуация, съпроводена с усилия за разрешаване на жизнено важен проблем, издигнат до степен на апокалипсис, лицето А, търсещо отговор на своя проблем, информира лицето Б, че цяла нощ не е склонил глава, в мисли за своята съдба.“

В речника, място намират и фрази, напомнящи за някои от най-открояващите се личности в Златоград. Такива са:

„Биндюф хап” в превод: Биндю често, когато го боляло каквото и да било, го правел достояние на всеки срещнат човек. Все се случвало някой да му помогне, я със съвет, я с някакво хапче. Биндю приемал и съвета, и хапчето, което слагал винаги в джоба, казвайки „Сега ще го изпия”. Хапчето винаги си стояло в джоба му, а на Биндю винаги му минавала болката. С израза „Биндюф хап”, златоградчани много отдавна откриват и категорично доказват изпитаното лекарство на плацебо ефекта като удивителен аспект на човешката психология.

„Харбазовинье пет бална” в превод: „Хиляди проблеми без решения”. Златоградската фамилия Харбазови измисляла оправдания, за да не извърши дадено действие, толкова често, че в нейна чест златоградчани превръщат крилатия израз „Харбазовинье пет бална” в култов златоградски мохабет. 

В златоградския речник място намират множество крилати фрази. Някои от по-интересните са следните:

„Ръзвевъш увес“ в превод: „Много хойкаш!“

„Пукна ми съ жъжкъсъ” в превод:  „Уплаших се неистово”.

„Му са втика” в превод: „Не се бъркай”

„Кучку мурвку!” в превод:  „Колко малко!”

„Бърсна мъ глъвъсъ” в превод:  „Заболя ме главата”.

„Му пука уста” , „Му са вчиква” в превод:  „Не досаждай”

„Щу тъ пак тьйкна?” в превод:  „Какво пак ти дойде на акъла?”

„Появи се като Хубавкото в превод: „Дойде изневиделица”

„Възвре му кельън.“ в превод:  „Ядоса се.“

„Хич мъ ни впира.“ в превод:  „Не ме интересува!“

„Ъль охласка парите!“ в превод: „Пропиля ли парите!“

„Полюби ли си ръките?“ в превод:  „Повече не се надявай!“

„Стигъ приткава.“ в превод:  „Не говори излишно!“

„Пълно е плитки и гагальки.“ в превод:  „Има много спънки и формалности.“

„Просветили му съ ушине!“ в превод:  Отслабнал е, изнемощял.“

© Родопчани