Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100612 Library:30310 in /home/firekjbz/public_html/rodopchani.bg/include/config.php on line 8
Николай Мелемов, кмет на Смолян: Стараем се да има качествен живот в града, който ще се подобрява постоянно

Николай Мелемов, кмет на Смолян: Стараем се да има качествен живот в града, който ще се подобрява постоянно

Публикувана на 07.07.2017 | 11:02
4232 прочитания
Автор: Теодора Илиева


Наскоро Община Смолян бе класирана на първо място в конкурса „Най-добра администрация“. На какво се дължи това призвание и какви бяха критериите?

Това се дължи преди всичко на старанието на администрацията в Общината. Тази награда е от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, от където много подробно са следили как работят всички администрации. Смятам, че няма по-голямо призвание от работотата на администрацията. Тя фактически, е за изпълнение на системата „Финансово управление и контрол“. На това се дължи и добрата ни работа.

За всички е видно, че бюрокрацията в България е голяма. Община Смолян различава ли се в това отношение от другите Общини?

Различава се по това, че ние се стараем да следим всички срокове, които имаме и са по закон и навреме си вършим работа, за да може да реагираме, ако се наложи.

Какво е финансовото състояние на общината към момента?

Всички общини се наблюдават от Министерството на финансите. Критериите, по които те оценяват са шест. Ние вече не сме в групата на общини с недобро финансово състояние, които имат нужда от оздравяване. От шест ние не отговаряме само по един, а в началото на първия мандати общината не отговаряше дори и на един. Това са обективни показатели. В момента критерия, по който не отговаряме е за поети задължения и то пак поради простата причина, че са поети още преди 2011. Това са задължения, които представляват договори към фирми, които не са обезпечени финансово. За съжаление, нищо не зависи от нас, защото договорите без взаимно съгласие с тези фирми, не могат да се разтрогнат. Това е единственият критерий, по който не отговаряме, което е показателно за финансовото състояние на общината.

В момента по какви проекти работи общината?

Основно работим по Оперативна програма „Региони в растеж“. По нея имаме строеж на спортна зала, саниране на ПМГ „Васил Левски“ и на една детска градина. Ще ремонтираме няколко лици и училищни дворове.

А инвеститори проявяват ли интерес към общината?

На този етап проявяват по-скоро проучвателен интерес. Проблемът е, че няма свободна работна ръка. Дори големите предприятия, като „Костал“ и „Ариете“ карат работници от други общини.

Според Вас безработицата в общината не е ли голяма?

Оказва се, че няма голяма безработица в нашата община. Като цяло областта има този проблем, но в Смолян – не. Една от причините е, че много от младите хора работят и търсят реализация в чужбина и в по-големите градове от страната, където е по-високо заплащането.

Инфраструктурата в общината в какво състояние е?

Много улици се рехабилитираха и асфалтираха и в момента работим. На улица „Наталия“ в Райково правим голям ремонт, както и връзката от EVN – между околовръсното и булевард „България“ също. По Оперативна програма „Региони в растеж“ ще ремонтираме улицата към „Невястата“ и още четири улици.

Улица „Беклийца“ към гробищния парк от години е в много лошо състояние. За нея предвидени ли са ремонтни дейности?

За тази улица кандидатстваме по ПУДООС, защото там първо трябва да се направи канализацията и водопровода и след това ще я асфалтираме.

Жителите на Мугла непрекъснато алармират за пътя към селото. За него предвиждат ли се дейности?

Проведохме среща с Горското стопанство, тъй като и те го ползват и те поеха ангажимент да оправят пътя от Мугла до Тешел, който е много по-хубав. Това също е вариант за момента. Пътят за Мугла е тежък и за него ще трябват над 10 милиона лева. Ние се стараем да го поддържаме в нормално състояние, но нямаме възможност да го ремонтираме основно.

Какъв според Вас е основния път за развитие на общината? На какво трябва да се обърне по-голямо внимание, за да се развива общината в правилната посока?

И природата, и климата ни задължават да развиваме туризма. Показват го и туристите, които посещават общината през почивните дни. Сигурен съм също, че с отварянето на ГКПП Рудозем – Ксанти притока от туристи ще се увеличи още. Дърводобивът и местните предприятия също са от значение за общината.  

А пътищата до туристическите обекти в добро състояние ли са?

Не навсякъде са в добро състояние. Тъй като „Сосковчето“ е много посещаван обект от туристите, смятаме да оправим пътя до там.  

Кои са нещата, с които най-много се гордеете по време на вашия мандат?

С много неща се гордея. Добре работим в администрацията и с фирмите. Инфраструктурата е в доста по-добро състояние от преди. Вече има кино в Смолян, има басейн, има други спортни бази, детски площадки. Създадоха се условия за качество на живот, за развитие на децата и на младите хора. Стараем се да има качествен живот в града, който ще се подобрява постоянно.

А кои са основните проблеми в общината, на които ще обърнете внимание?

В Смолян основните проблеми на този етап са паркоместата и гробищните паркове. Ще разширим гробищните паркове. Мислим и за построяване на паркинги на няколко нива. В момента водим преговори с Министерство на образованието и науката, с молба да ни  предоставят мястото на бившия Техникум по дървообработване, който е близо до „стария център“. Имаме намерение на това място да се построи паркинг на три нива, тъй като по този начин ще бъдат облекчени шофьорите. Всички виждат, че в Смолян има нужда от още паркоместа. Проблемът с паркингите е, че нямаме подходящи общински места. Ако имахме, бихме направили още повече.

© Родопчани