Областните управители на Смолян и Кърджали ще бъдат възложители на обектите в двете области по трансграничната инфраструктура

Публикувана на 16.09.2015 | 14:51
1515 прочитания


На днешното си заседание Кабинетът определи за възложители на обектите „Нови гранични контролно-пропускателни пунктове „Рудозем – Ксанти“ и „Кърджали – Комотини“ областните управители на областите Смолян и Кърджали.

Те ще трябва да предприемат всички действия, свързани с изграждането на граничните пунктове. Така променените правомощия на областните управители ще създадат синхрон между степента на предоставените управленски и финансови правомощия и отговорностите на съответните публични институции и ще доведат до установяване на адекватни форми на граждански контрол и участие на местната общност във вземането на решения.МРРБ ще продължи да участва в процеса по строителство на трите ГКПП като предоставя методически указания на областните управители и ще финансира част от инвестиционните дейности в рамките на финансовия си ресурс.

В процеса на програмиране на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция – България 2014-2020 г.“ двете държави участнички постигнаха споразумение част от средствата по нея, свързани с Приоритетна ос 3 „По-добре свързан трансграничен регион“, да бъдат използвани за финансиране на стратегически важни за държавите и трансграничните региони транспортни връзки, които ще подобрят състоянието на транспортната инфраструктура и ще подобрят свързаността на българо-гръцкия регион. От българска страна беше предложено и съответно включено в програмния документ реконструкция на Път II-86 Средногорци – Рудозем (с обща дължина 7.5 км), обходен път на Рудозем (2.5 км) и на Път II-59 Момчилград – Ивайловград (с дължина 26 км) и изграждане на нов граничен контролно-пропускателен пункт Рудозем – Ксанти на българска територия.

От гръцка страна се предвижда изграждане на пътна отсечка от Димари до границата с Република България с обща дължина 8.5 км.Предвид факта, че се очаква програмата да бъде одобрена от Европейската комисия в най-скоро време, управляващите структури се договориха първата покана за набиране на стратегически проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция – България 2014 – 2020 г.“ да бъде обявена през ноември 2015 година. Предстои разработването на съвместен стратегически проект, който да включва гореспоменатите обекти и който ще бъде финансиран по Приоритетна ос 3 на програмата.