Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100612 Library:30310 in /home/firekjbz/public_html/rodopchani.bg/include/config.php on line 8
Още родопски мохабети

Още родопски мохабети

Публикувана на 07.03.2013 | 11:04
1423 прочитания


Глàден йèдене не адбѝра.

Дадèш нèщо с ракѝте, сèтне вòри го трòси с нагѝте.

С дỳма адбàвено са с рòки не апрàве.

Еще са е не пакàчил на магàрено и е вазклàтил нагѝне.

Кèливо дòрво льòсно не сòхне.

Дордè му е нè изèт, му е нè рехàт.

Мото на дърводелски цех: Видèл си тѝ чèкане!

Цяла вечер не съм мигнал: Асòвнах апỳлен!

Спазвай дистанция: Немòй са фтѝка!

Положението е напечено: Ейсе си зарѝ òганет.

 

© Родопчани