Правят сондаж за геотермалната вода в Златоград- проектът е за близо 3 млн лева

Публикувана на 30.12.2013 | 11:13
1071 прочитания
снимка: www.zlatograd.bg
снимка: www.zlatograd.bg


В Златоград стартира изграждането на сондаж за геотермалната вода, съобщават от пресцентъра на общината.
Община Златоград подписа договор с Обединение “ГЕОПС - МИНСТРОЙ”, след открита и проведена процедура за избор на изпълнител за изграждане на сондаж по проект “Изграждане на геотермална отоплителна система на град Златоград” и провеждане на хидроложки изпитания на водовземното съоръжение по реда на Закона за обществените поръчки.
С подписването на договора община Златоград осъществи една от приоритетните си цели за оползотворяване на геотермалната енергия.
По този начин се създават нови възможности за осигуряване на заетотст и стабилизиране на общинската икономика, както и финансова независимост при изпълнението на различни инвестиции. Предмет на договора е изпълнението на строително-монтажните работи по подобект 1 “Водовземно съоражение и конструкция на надземната част на геотермален водоизточник”, от обект “Изграждане на геотермална отоплителна система на град Златоград”.
Срокът за изпълнение на дейностите по договора е седем месеца, а цената, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя, е 2 915 094,28 лв. с ДДС.
Финансирането е целево със средства от ПУДООС.

© пресцентър на община Златоград