Проект популяризира туризма в Смолян, Чепеларе, Златоград и Рудозем

Публикувана на 07.11.2014 | 10:56
1146 прочитания
снимка: www.smolyan.bg
снимка: www.smolyan.bg
Реализираните дейности по проект „Развитие на туристически регион „Средните Родопи” и маркетинг на неговите дестинации”, бяха представени на финална пресконференция от неговия ръководител Александър Караджов. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013). Продължителност му е 24 месеца, а общата му стойност е 414 453 лева.
 
Водещ партньор е община Смолян, а партньори са : общините Чепеларе, Златоград, Рудозем и Регионална туристическа асоциация „Родопи”. Основна цел на проекта е чрез интегриран подход да развие регионалният туристически продукт на територията на четирите общини, като част от туристически район Средните Родопи, както и да приложи ефективни маркетингови активности, които да популяризират регионалния туристически продукт сред всички заинтересовани страни.
Сред другите цели е оказване на ефективна подкрепа за туристически регион „Средните Родопи” на територията на съответните общини като се използват предимствата на региона, които той притежава като туристически потенциал с богато природно, културно и историческо наследство. Да се намали концентрацията на туризма само в определени територии като така се подкрепи и икономическата диверсификация.
 
Да се насърчи предлагането извън традиционно силния зимен сезон за региона и да се увеличи заетостта на легловата база през цялата година. Специфичните характеристики на регионалния продукт в туристически регион „Средните Родопи” да се доразвият и използват за потенциалното търсене на вътрешния пазар, са сред конкретните цели на проекта. И още да се използват ефективни специфични маркетингови активности и комбинация от тях, за достигане до туристическите пазари и до всички заинтересовани групи потребители.
 
Дейностите , изпълнени в рамките на проекта са: Изработване на информационни, маркетингови и рекламни материали, нови туристически пакети , фотографско заснемане на туристически обекти, изработка на имиджова брошура за региона – лятна и зимна. Участие в регионални, национални и международни борси, изложения и панаири. Международно туристическо изложение „Културен туризъм“ – Велико Търново, Туристическа борса „Вашата ваканция“ – Бургас, Фестивал на устойчивия туризъм и здравословното хранене „Зелени дни“ – София, Международно туристическо изложение “Top Resa” – Париж и Международно туристическо изложение Ski&snowboard show – Лондон. 
Организирани са пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти, представителства на посолства. 
 
Крайни бенефициенти по проекта ще е цялото население на Смолян, Чепеларе, Рудозем и Златоград, тъй като, освен устойчиво развитие на общините, постигане увеличаване на туристопотока, ще се повиши търсенето на стоки и услуги, нуждата от заетост в туристическите сектори. Това от своя страна ще доведе до конкуренция, кадровата обезпеченост на туристическия бранш, стимулиране на местното население към повишаване на квалификацията си. Ще се отворят нови пазари, които следва да задоволяват повишено потребление.
© пресцентър на община Смолян