Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100612 Library:30310 in /home/firekjbz/public_html/rodopchani.bg/include/config.php on line 8
Рамазан Байрям – какво всъщност празнуват мюсюлманите?

Рамазан Байрям – какво всъщност празнуват мюсюлманите?

Публикувана на 24.06.2017 | 19:24
89533 прочитания


​Мюсюлманският празник Рамазан Байрям е символ на момента, към който се стреми всеки вярващ човек, а това е именно Божието опрощение и спасение. Спасението чрез въвеждане на човешката душа в Дженнета (Рая).

Отвъд преднамереното отношение към исляма на различните политически, икономически, мафиотски и конспиративни спекуланти на местно и световно ниво, тази религия, подобно на другите монотеистични религии, има за задача да възпита човека и да му помогне да се извиси морално, да бъде пречистен от порочни страсти, да бъде предпазен човекът от злосторничество.

Това, за което е необходима религията на хората, е ясно посочено и обяснено в Свещените писания, низпослани от Бог чрез Пратениците. Муса (Моисей) при юдеите, Иса (Исус) при християните и Мухаммед (с.а.с.) при мюсюлманите.

И предвид че сме на прага на празника на мюсюлманите, ще обобщим значението на Рамазан Байрям за мюсюлманската общност.

С празника се отбелязва краят на Свещения месец Рамазан, месец, през който мюсюлманите полагат усилия за спечелването на Божията милост и опрощение. Всичко това се случва именно чрез молитвата, постенето, пречистването на имуществото чрез раздаване на част от богатството (зекят) в помощ на нуждаещите се, за подпомагане на образованието и обществото като цяло. Говеенето е Божествено предписание, като Бог обещава на вярващите, че наградата за постенето е личното Му благоразположение към тях.

Чрез постенето човек дава израз на своя самоконтрол, смирява се и обуздава всичките си земни страсти и желания. Постенето е предписано, за да се отклонят хората от склонността си да демонстрират умения и да изтъкват собствеността си с цел надмощие над останалите. За да бъде предпазен човекът от всички тези инстинктивни  пориви, задълбочаването на които води до тирания и подтисничество между хората, на човека му е предписано постенето. Чрез тази форма на богослужение вярващият съсредоточава вниманието си върху Божиите наставления, като целта е да ги осъзнае, да ги приеме и да страни от нещата, които не са богоугодни. Човекът, който пости, извършва това само и единствено заради Бог, чрез послушание, което не засяга никого другиго - отношение само и единствено между вярващия и Бог.

Заради важността на постенето през месец Рамазан, Бог увеличава наградата за всяко едно добро дело. Това спомага вярващият да стане по-отдаден в богослужението. През месец Рамазан е и свещената нощ Кадр – нощ, която е по-добра от хиляда месеца. Мюсюлманите я „търсят“ чрез молитва и всякаква форма на допълнително богослужение в последните десет нощи от месец Рамазан. Нощта Кадр е възможност за опрощаване на всички предходни грехове – за онези, които служат с искреност и преданост на своя Бог.  

Всичко това е потвърждение, че месец Рамазан, постенето и отправената молитва в свещената нощ са неща, които могат да извисят човешката душа до степен да спечели задоволството и опрощението на Бог. Месец Рамазан е изключително благоприятна възможност за достигане на благоденствие на този свят и спечелването на Рая в Отвъдния живот.

Кое е по-възвишеното от това човек да уважава родителите си, да им отдаде  всичко от себе си и да ги зарадва, да се отнася с уважение към близките си, да уважава всеки един човек, защото е творение на Бог, да не причинява зло на никого, да не руши чуждото и общественото имущество, да подпомага по-слабите и болните хора, да има хуманно отношение към животните, да опазва природата и всичко това - за да живее и самият той по-добре на земята и да спечели възможността да влезе в Дженнета (Рая) в Отвъдното?!

         „Емблема“ на мюсюлманите не са брадите, чалмите и силните викове пред медиите. Не са нито маскираните войници с оръжие в ръка, които кой-знае на кого служат и за какво се борят… Но пък точно те намират място в медиите, с което се плашат хората и се всява смут в света.

Емблемата на исляма е мирният, смиреният и отдаден на Бога човек, който не търси богатство и не се бори за лидерство, не убива невинни хора и деца, не завзема чужди територии… Истинският мюсюлманин е онзи, който се бори за доброто на всички хора.

Празникът Рамазан Байрям е отбелязването на успешното пречистване на човека от лошото, това е празник за моралното му извисяване чрез постенето, споделянето на богатството, отдаването на почит към родителите, заздравяване на роднинските връзки и доброто отношение към всички хора. Рамазан Байрям не е ден за вдигане на шум и за материални показности. Това е ден, в който мюсюлманите следва да  са щастливи и да празнуват своето пречистване.

Колкото и да се опитват определени среди в световен мащаб да използват вярата на хората за користни цели, истината винаги ще е една - че вярващият човек не е зло, а е благодат за света.

Честит празник на всички празнуващи и на тези, които се радват на Божията милост и човешкото добруване!

© Родопчани