Резерват „Изгоряло гюне“ – пазител на единственото находище на дървовидна хвойна

Публикувана на 08.09.2017 | 12:56
4800 прочитания
Автор: Селвина Топалска
снимка: bg.geoview.info
снимка: bg.geoview.info

​Изгоряло гюне е името на резерват, разположен в землището на град Кричим. За резерват „Изгоряло гюне“ е обявен още през далечната 1949 година, като по-късно през 1998 година бива прекатегоризиран в поддържан резерват.

Най-ценният растителен вид, попадащ в рамките на резервата, заради който и територията бива обявена за защитена е дървовидната хвойна. Наред с нея в резервата се срещат още редица разнообразни представители на флората, като бяла топола, космат дъб, габър, жасмин, плюскач, пистация, синап, зъбник, омайниче, змийско мляко, иглика, и още много други.

На територията на резервата, която е близо 29,5 хектара се срещат и редица животински видове, сред които зелен гущер, пепелянка, жълта овесарка, сврака и още много различни видове.

Резеват „Изгоряло гюне“ е едно от многобройните места в Родопите, където се опазва най-голямото богатство на Орфеевата планина – природата, която обгръща човек и го кара, взирайки поглед в нейното буйно море да немее пред нейната величественост и омайност, дебнеща от всички страни.