Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100612 Library:30310 in /home/firekjbz/public_html/rodopchani.bg/include/config.php on line 8
Резерват „Вълчи дол“ – единственият строг резерват в Източни Родопи

Резерват „Вълчи дол“ – единственият строг резерват в Източни Родопи

Публикувана на 19.07.2017 | 12:06
7544 прочитания
Автор: Селвина Топалска
снимка: peika.bg
снимка: peika.bg


​Резерват „Вълчи дол“ е един от резерватите, чиято цел е да опази природата на Орфеевата планина дива и непокътната. Вълчи дол е единственият строг резерват в пределите на страната ни. Достъпът до резервата е ограничен, а всякаква човешка дейност е строго забранена. За посещението на резервата е необходимо предварително съгласуване с РИОСВ – Хасково.

Резерват „Вълчи дол“ е с площ от 774,70 хектара. Той е част и от защитена зона „Студен кладенец“. Началото си той води от 1980 година, когато случайно бива открито гнездово находище на белоглави лешояди, които искали да защитят и опазят.

Image titleснимка: newthraciangold.eu

Във Въчли дол днес се опазва изключително разнообразие от грабливи птици. От установените 23 вида, 21 са включени в Червената книга на България. От обитателите тук са черен лешояд, царски орел, зеленогуша овесарка, черен щъркел и още много други.

Представители на едрите бозайници тук са вълкът, дивата свиня, еленът лопатар и сърната, а на влечугите и земноводните – змиегущер, змия червейница и тънък стрелец.

Освен разнообразният птичи свят, резерватът опазва и редица растения, част от които редки, а други – ендемити. 413 е броят на установените висши растения, попадащи в резервата. Един от тях е обявен за застрашен, а 14 са включени в Червената книга на България. Във Вълчи дол се срещат и 27 вида орхидеи, най-красиви сред които са пурпурния салеп и недоразвития лимодорум.

Горите в резерват „Вълчи дол“ са представени от формации на зимен дъб, примесен с келяв габър, липа, воден габър, горун, благун, цер и други. Интересното е, че такъв вид формации се срещат единствено в този резерват на територията на страната.

Резерват „Вълчи дол“ е едно интересно за посещение място, което обаче изисква отговорност и загриженост от страна на посетителите.

© Родопчани