Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100612 Library:30310 in /home/firekjbz/public_html/rodopchani.bg/include/config.php on line 8
Родопски мохабети: Да хванеш капката на покрива

Родопски мохабети: Да хванеш капката на покрива

Публикувана на 21.06.2013 | 11:22
1295 прочитания


Едѝн син се хвàли на бубàйко му, кòйно е мàйстор в ремòнтите на пòкриви:
- Бàбо, да знàеш, фàтих кàпкана на пòкриван на кмèтствоно, катрàно ти ат петнàйси гадѝни мòчиш да е нàйдиш и всè си прекàпваше, кòлконо и рàбота да бèше свòршил!
- Магàре такòва, йе с ейнàе кàпка та атгльòдах и изучѝх! Вòри сè си чỳкай главѝната срòва…

© Родопчани