Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100612 Library:30310 in /home/firekjbz/public_html/rodopchani.bg/include/config.php on line 8
Родопски мохабети: Да използваш положението си в точния миг

Родопски мохабети: Да използваш положението си в точния миг

Публикувана на 29.08.2013 | 11:59
951 прочитания


Двамѝна милиционèри спѝрат духовникан на селоно, кòйно катага мàлко са е бѝл пачòрпил. И едѝниен го пѝта:

- Да не сѝ пѝл нèщо вечерòс?

- Изпѝх еднà малка чèшка, нèма да ви лòжем.

- Ше трèбва да са глобèваме- нè, че ни са рàчи, ам ни е ейсакàва рàботаса.

- Нèмам парѝ, знàете какво е положèнието!

- Чем агà нèмаш, кàрай напрèш нàм нах милѝцияна!

- Чем добре, агà сте рèкли… ама да знàете, че пред катрѝкно съм тòрнал, тòй са е нè вòрнал!- напомнило духовноно лице.

 

© Родопчани