Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100612 Library:30310 in /home/firekjbz/public_html/rodopchani.bg/include/config.php on line 8
Родопски мохабети: Как да спреш ентусиазма на една жена?

Родопски мохабети: Как да спреш ентусиазма на една жена?

Публикувана на 26.08.2013 | 17:30
1105 прочитания


Лèтуска- галèм сужèк, сỳше… В еднà стàра родòпска кòща на балкòнан са сьòднали млàди, катрѝно са са ажèнили предѝ палавѝн гадѝна.

Мòсконо са е изпьòнало на кòзиневоно хàлище, пък невèстана са е апрèла на двàран, престрèла е нагѝне и навòрве прьòло. В ейнакòва врèме не мòже да са влѝза в градѝна- затỳй си седьòт вòтре и са излèли на балкòнан пад нàвесан, зам да хми стàва течèние. Невèстана навѝла прьòлоно, зафàтила да наключва ѝглине да плетè мỳтки кальчунки и рèкла на чолèкан хи:

  • Нàгуно щеш рàчи да чỳеш как мỳтки нажѝнки стѝпат и бèгат па дòрвенаса дишемьò!
  • Ейнѝ е тò! Хѝч не гàлем мѝшкисе! - напрàвило са, че са не сèта москоно.
© Родопчани