Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100612 Library:30310 in /home/firekjbz/public_html/rodopchani.bg/include/config.php on line 8
Родопски мохабети: Сладко ли е кафето на тъщата?

Родопски мохабети: Сладко ли е кафето на тъщата?

Публикувана на 19.08.2013 | 11:34
1577 прочитания
снимка: Уикипедия
снимка: Уикипедия


Уйко е йèтце удрѝт в устàна. Амà снòщи си нàйде мàйсторат.

Атишлѝ сме на гòстйе при анàйка му и те ни сѝпва кафѝца в еднѝ галèми филжèни. Астàви жòзбана на сòбана, зьò шикèрен и зьò да пѝта врѝт кой с кòлко го пѝйе. И агà стѝгна до зьòтен хи- пѝта и нèга. И той да са напрàви на йèтце галèм мохабетчѝйе, хи вѝка:

  • Агà сам си у домà, го пѝем с двè бỳчки, пък агà сам на гòстйе- с чèтри!

Амà и анàйка му не излèзе вчèрашна:

  • Чем, зьòтко, ти си нè на гòстйе, ейтỳва е и твòе дамà!- рèче му засмèнана анàйка, клàвайки му двè бỳчки във филжèнан.
© Родопчани