Родопски мохабети: Стар дедко и зъболекарка

Публикувана на 01.06.2017 | 10:28
25282 прочитания


​Преди байе години един дедко го заболел зоб. То по ейнова време в Родопите  зъболекарите били само в болниците по градовете и тук-таме в лечебниците на по-големите села.

В селоно откадено бил дедконо, обаче имало една таман заворшила училище млада зъболекарка. И понеже те работела в градон, дедконо порачил да хи кажет да си зьоме клещене и каквоно хи требва, зам да му извади болнен зоб, то му бил останал само той и зам да може да си кладе чейньо (протеза) решил направо да махне забон.

Съгласила са зъболекаркана да му сворши работа, нали родопчани са си услужливи людьйе  и зьола кинано хи требова и отишла вечерон при дедконо да му извади забон.

Влела те при нега удомаму и му рекла:

 -Хо се дедо сьонни на земьоса и са пори на дуварас  зам да мога по льосно да фате забот.

Сьоннал дедконо  порел са назадь и са разкрачил, пък зъболекаркана са приближила, стопила между нагине, навела са и му рекла да отвори устана.

Отворил устана дедконо, пак зъболекаркана са приближила йеще по близе  и тамань посьогнала да му фати забон и дедконо са изохкал.

- Че йе още не сам го фатила ре дедо, пак ти зьо да рукаш. - рекла  зъболекаркана.

 -Ти го си не фатила бе,  ам  си го настопила,  та затова ма изрука! - рекъл дедконо.

Тааа внимавайте ага минавате покрай стари людьйе каде стипате.

© Родопчани