Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100612 Library:30310 in /home/firekjbz/public_html/rodopchani.bg/include/config.php on line 8
Родопски мохабети: Жени трòсет загубèна крàва

Родопски мохабети: Жени трòсет загубèна крàва

Публикувана на 22.05.2013 | 13:52
1357 прочитания
Автор: Наталия Кехайова


Две àратлѝчки кàта ỳтерна хòдили из баѝрен да пасòт крàвине. Ле са сòмнело и хòжена изрỳкал сабàх и те адвòнка.
Агà че едѝн пòт нòсили и плèтки- по-стàрана щела да пакàзва на пò-млàдана как са плетòт кальчỳне на пет ѝгли.
Ейнѝму са са замòгнали, че изпỳстили еднàна крàва на къдè е фàтила. Трòсили йе цàл дèн, абигрàли врѝт барчѝнине и га зьòло да са стемнèва, нахесабѝли да йе патрòсет за èще мàлко, ама ейсòе пòт са разделѝли- еднàна фàтила ваз еднà барчѝна, дрỳгана- ваз дрỳга. Агà са е минòл палавѝн сахàт, сейбѝйкана на загубèнана крàва са е бѝла пакàчила на вархòн и гласòн хи са е крàтил ат мàвене на хайвàнчекан и нèма и нèма- катагà мèчкана йе е пагòлнала. И ф ейнавà време е нè имèло еще телефòни и нèмало как да са обàди на дрỳгана, освèн с рỳкане. Клàла ракѝне на устàна, свѝла ги е кат фунúйе и са изрỳкала:
- Нàааайде ли крàвата марúиии?
-Тц!- рèкла ат дрỳгана барчúна аратлѝчкана хи.

© Родопчани