Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100612 Library:30310 in /home/firekjbz/public_html/rodopchani.bg/include/config.php on line 8
Родопски мохабети: Злополучно изпращане на колет по пощата

Родопски мохабети: Злополучно изпращане на колет по пощата

Публикувана на 26.07.2013 | 19:10
1179 прочитания
снимка: gladen.bg
снимка: gladen.bg


Нахесабѝх да превàдам армагàн на мòйно дèте в Гермàния по пòщана. Йèтце гàли лютеница да йедè и чèк след пèт мèсеца ше си дòйде. Атѝде да берè йèбалки, зàм агà си дòйде, да зьòме да си стьòгне етàжен.

Атѝдах до магазѝнен, зьòх два буркàне, запечèтих ги с тѝксо, с кинѝга, запечèтах го в кутѝе. Влèзах в пòщана и женàна ма папѝта кинà ше превàдам. И агà хи рèках, те вазврè. Рèче ми, че буркàнан ше са пỳкне, ше нахлèпе сѝчко и хич нèма да стàне.
 Ама ма видè, че см стàра женѝца и че йèтце ми е мѝло дèтено и ми рèче да кỳпем лютеница в бидòнче, ат плàсмаса. Атѝдах, зьòх, запечèтих, кàкно ма приучѝха и атѝдах.
 Ама за ỳгадата, женàна са е сменѝла с дрỳга и дрỳгана пак зафàти да ма пѝта и да ма разпѝтва.

Палавѝн сахàт хи разпрàвем и агà са сèти, че е лютеница в бидòнче ми са разрỳка. То буркàнчено ше са пỳкне, ше са разкармàца навсèкаде и сичко ше стане низмехил.

И ми бèше до ейтàм- клàдах и трѝне буркàна в ѝзмана и си го дачèкаха дèтено- за пèт мèсеца са не атбàвиха, нѝто са пỳкнаха, нѝто са разкармàцаха…

© Родопчани