Село Медени поляни

Публикувана на 11.02.2014 | 11:36
4777 прочитания


Село Медени поляни се намира в Западните Родопи. Надморската височина на селото е около 1430 метра. Там живеят около 700 човека. Основния поминък на населението е животновъдството, събирането на диворастящи плодове и гъби. Голяма част от населението е безработно и е на социално подпомагане. Недоразвитата инфраструктура не привлича инвеститори, което е голям минус за местното население. Тук могат да се намерят добри специалисти като дървопреработватели и шивачки за шивашка промишленост.

Старото име на селото е Нова махала /Йени махле, на турски език/, което до 1946 г. е броено към село Бабяк. Признато е от населена местност за село с указ 129 /обн.11.04.1961 г./. Населението е българоговорящо и изповядва исляма.

Легендите разказват, че местното население се е заселило тук - високо в планината, за да се избегнат набезите на крадците, като по този начин са мислели, че животът ще им бъде по-спокоен и същевременно ще имат възможност за развитието на животновъдството, което е било основен поминък, поминък е и днес.

Селото се характеризира със слаборазвита инфраструктура, като основните проблеми са безработица, слаба водоснабдителна система, канализационна мрежа и недовършен път около 4 км.

В Медени поляни, а и в другите две-три села около него хората имат различен бит и култура. Носията, начинът на живот и много други се различават и то сериозно от сегашния начин на живот. Те са запазили нещо уникално в себе си от "оно време". Те така и продължават все още да си носят някаква носия, която се среща само там. Правят на ръка или със стан много качествени одеяла, китеници от овча вълна. И най-екзотичната операция при правенето на тези завивки е тепавицата. Това е един голям казан от скали много голям, направен до река или ручей. През канал водата влиза в тепавицата със страшна сила и там одеялата и китениците се обработват около 4 денонощия.