Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100612 Library:30310 in /home/firekjbz/public_html/rodopchani.bg/include/config.php on line 8
Сергей Атанасов: Започваме да инвестираме в кадри за "Горубсо"

Сергей Атанасов: Започваме да инвестираме в кадри за "Горубсо"

Публикувана на 10.02.2013 | 12:24
2568 прочитания


- Господин Атанасов, мина месец от 2013 година. С какви планове започвате  годината. Какво да се очаква за предприятието като инвестиции и като работен план? 

Като цяло работната програма за тази година, сравнение с предишната, е завишена като добив на концентрати с 10 %. Като през изминалия януари успяхме дори да я преизпълним и в края на месеца хората ще имат и премии. В тази връзка от първи януари имаме и увеличение на заплатите на всички работници в предприятието, от порядъка на 7 до 10 %. Това мисля, че на този етап в малко предприятия се случва, имайки предвид всички знаем какво е положението в момента – кризата, стагнацията, но въпреки всичко ние успяхме така да разчетем нещата, че за тази година да имаме увеличение на основните работни заплати на всички работници в предприятието.

- Казвахте, че планирате още инвестиции, какви ще бъдат те през тази година?

За инвестиционната програма за тази тази година е много амбициозна, имаме намерение да вкараме 5 млн. лв. минимум като свежи инвестиции. Като се започне от работното облекло и индивидуалните средства за защита, през възстановяване на съществуващите машини и оборудване, закупуване на нови компресори, резервни части, въжета за подемните машини, основни ремонти на подемните машини и т.н. Също така продължаваме инвестициите във фабриката в Рудозем, където ще има възстановяване на мелници, строително – възстановителни работи по хвостохранилището, продължаваме да надграждаме аварийни преливници, скатови канали и всичко, което е необходимо за безаварийното поддържане на това голямо съоръжение. Разбира се най-важната ни задача е прокарване на нови минни изработки за разкриване на нови запаси. В ход е вече прокарването на нова наклонена изработка на рудник „Крушев дол“. Съгласно разчетите в месец юли трябва да подадем първите количества руда от нея. Всичко това става с въвеждането на нова техника – челен товарач, с намерение да закупим една карета, с която ще вдигнем още скоростта на подготвителните работи. И това ще бъде следващата стъпка, с която ще повишим производителността на труда и ще успяваме да изпълняваме по-високите задачи, които сме поставили за т.г.

- Какво става с рудник „Върба – Батанци“?

На „Върба-Батанаци“ до края на този месец ще имаме готовност да започнем водочерпенето от шахта „Върба 1″ под хоризонт 740. Там в момента се изграждат мобилна помпена станция, с която ще става изчерпването на водата, на изхода от травербана, който свързва обогатителната фабрика В Рудозем с шахта „Върба 1″ вече се изгражда нов тръбопровод, чрез който водите от находище „Върба“ ще постъпват в обогатителната фабрика в Рудозем и от там в хвостохранилището. По този начин се осигурява абсолютно затваряне на цикъла на производството – няма да бъде замърсяване околната среда по никакъв начин след като започне експлоатацията на това находище.

- Да разбирам, че това си е историческо събитие за предприятието. Така ли е? Колко ще струва това нововъведение?

Прокарваме в момента 700 метра нов тръбопровод фи 600. Инвестицията в съоръжението е 200- 250 хиляди лева. По този начин ще бъде решен и проблема с водоснабдяването на рудоземската обогатителбна фабрика за промишлени нужди. Този тръбопровод с диаметър 600 мм ще отведе всички отпадни води рудни „Върба“ в чашата на хвостохранилището в Рудозем. По този начин се избягва напълно замърсяването на река Арда. Защото минавайки през хвостохранилището водата излиза с допустими стойности. За нашето предприятието е новост такова съоръжение тъй като досега водите се изливат директно в реките които преминават през находищата. По този начин ще постигнем и друг ефект, че тази вода ще я използваме в процеса на флотация в обогатителната фабрика. Каналът, който ще се копаем за тръбопровода е дълбок до 1.50 м, в който полага 20 см пясък и отгоре тръбите, след това се затрупват. От Мадан имаме тунелq който излиза в близост до Рудозем, когато излезе отвън ще продължи в новия тръбопровод. Това е голяма инвестиция, но тя ще се върне, тъй като в момента ползваме промишлена вода от река Арда. А от там се налага водата да се качва с помпи, а с новия тръбопровод това ще отпадне и ще ползваме нашата вода. В рамките на 2 години се надяваме да се върне инвестицията.
От началото на месец март започваме възстановяване на втората шахта, с която е разкрито находището – шахта „Батанци“. Надяваме се, че в рамките на половин година ще успеем да я възстановим и ще имаме достъп до самото находище. Идеята ни е до края на т.г. да започне добив на руда и производство от участък „Батанци“.

- Какво е състоянието на пазара на металите?

Цялата ни продукция се реализира в КЦМ-Пловдив, който е собственик на Горубсо – Мадан на 50 %. На този етап цените на металите на Лондонската метална борса са нормални. Това ни осигурява възможност нормално да обезпечаваме производството, нормално да изплащаме заплати и всички задължения и дори да ги увеличим малко и най вече ни осигурява възможност да инвестираме в подобряването и възстановяването на оборудването в рудниците и в обогатителната фабрика и закупуването на нова техника.

- Какво е състоянието на спасителната служба към Горубсо?

Предприятието ни разполага с единствената и може би най-добре оборудваната минно-спасителна служба в България. Ние я поддържаме. През м.г. в нея сме инвестирали в нея над 50 000 лв. само за оборудване в нови машини и средства за осигуряване на тяхната дейност. Тази година имаме проект за 240 000 лв., като 80 % от финансирането е по програмата, а 20% е дофинансиране от предприятието. „Превенция на риска за безопасни и здравословни условия на труд“. Проектът е по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и очакваме до месец да бъде разгледан. Ако бъде одобрен със средства ще бъдат купени на всички работници лични предпазни средства и специализирано облекло.

- Какво е състоянието на фабриката в Рудозем една година след смяна на собственика на предприятието?

Фабриката в Рудозем беше смазана с две думи преди година. Всичко беше изстискано докрай, всички машини и съоръжения бяха в окаяно състояние. Но в рамките на една година успяхме да стабилизираме състоянието й. Успяваме да преработваме в нея нашата руда и всеки месец преработваме и около 10 000 тона руда на колегите от „Рудметал“ от техния рудник в Рудозем.

- Колко ще са постъпленията от концесионни такси от рудниците на „Горубсо“ в община Мадан, съгласно новия закон?

От трите находища концесионните такси, които ще влизат в бюджета на община Мадан ще варират около 150 000 лв., след като започне работа и рудник „Върба – Батанци“.

- Какво друго планирате за тази година?

Нещо много положително. Вече е одобрен учебния план за учебната 2013/2014 г. за минния техникум в Мадан. Разкриват се две паралелки редовна и задочна по специалността „минен техник“. Редовната паралелка ще има 25 души, а в задочната колкото желаещи се съберат. С тази специалност те могат да работят като специалисти във всички звена на рудодобива – рудници, въжени линии обогатителни фабрики. Вероятно ще участваме в рекламната кампания която ще проведе минния техникум, за да привлечем тези ученици. Като сме с намерение за тези с много добър и отличен успех ще осигурим стипендии. Не сме уточнили точните суми, но твърдо искаме да има такъв стимул за децата. Сериозно мислим след това да си подготвяме и инженерни специалисти на по-високо ниво.Смятаме да осигурим стипендии на учениците, които продължат след минния техникум в Минно-геоложкия университет. Това е варианта за създаване на специалисти, след което те ще имат договорен ангажимент да се връщат да работят в предприятието.
Реално последните специалисти в предприятието бяхме ние аз и голяма част от колегите ми сега, преди 20 години, отгледани от „Горубсо“, имахме тогава стипендианти на предприятието. След това не бе атрактивно, защото се говореше, че този отрасъл е обречен, че няма бъдеще, но се оказа, че изобщо не стоят така нещата. Сега правим разчети за развитие на предприятието 10-15 години напред, което е сигурно бъдеще.

© Смолян прес