Сергей Атанасов:Горубсо вече стъпва на крака

Публикувана на 29.12.2012 | 09:55
2124 прочитания


Господин Атанасов, тази година ГОРУБСО дълго беше първа новина в медиите с протестите на миньорите. След това собствениците на предприятието се смениха и обещаха на рудодобивниците промяна към добро. В края на 2012 г. какво е състоянието на ГОРУБСО?

- Девет месеца след промяната на собствеността на ГОРУБСО предприятието изглежда по коренно различен начин. Вложихме за тези месеци над 3 млн. лв. свежи инвестции в рудниците и обогатителната фабрика. Това, което беше планирано от април до декември т.г. е изпълнено на 100%, дори имаме неща, които не влизаха в плановете, но ги реализирахме, тоест преизпълнихме си плановете. Най-сериозен беше проблема в обогатителната фабрика, в рамките на 3-4 месеца там успяхме да въстановим основните възли и агрегати за обезпечаване на нормалния процес във фабриката. Бяха инвестирани над половин млн. лв. само в хвостохранилище „Рудозем 2″, където се акумулира отпадъка от производството ни. И в момента то отговаря на абсолютно всички изисквания за безопасна работа на подобно съоръжение. Преди това в хвостохранилището 5 години не бяха инвестирани никакви средства за изграждане и поддържане. Но в рамките на тази година изостаналото го наваксахме и в момента хвостохранилището работи нормално и сигурно. Беше надградена горна преградна стена – това е операция, която не е правена от 15 години насам. Беше надградена долна преградна стена – това са огромни количества земна маса и хвост, които се натрупват и прехвърлят там. Беше изграден аварийният преливник. Тоест най-наложителното беше свършено.

Какво стана с исканията на миньорите за нова техника и средства за работа?

- Вложиха се средства по цялата верига на производство като се започне от създаване на нормални условия на труд -
работни дрехи, ботуши, каски, лампи, обезопасяването на работните места, възстановяване на голяма част от минното оборудване и купуването на ново такова, отремонтиране на извозни машини, купуването на нови пистолети, възстановяване на транспортната техника в рудника, ремонт на подемни машини, подмяна на въжета, въжета за въжени линии, възстановяване на битовите корпуси на сградите, в които става назначаването и обслужването на работниците. Направихме основен ремонт на битовите корпуси на рудник „Петровица“ и рудник „Крушев дол“. В момента ако ги видите нямат нищо общо с това което даваха по телевизията по време на стачката. Основното нещо, което обеща г-н Вълканов вече е изпълнено в края на т.г. – битовите условия и условията на труд на минните работници са на необходимото равнище. Другото искане на миньорите за ритмично изплащане на текущите заплати също се изпълнява. В последните 8 месеца нямаме закъснение нито на осигуровки, нито на заплати или дължимо към държавата.

Предприятието беше затънало в много задължения, какво става с тях?

- Ние бяхме на изживяване. С кредита, който взехме от банката сме изплатили абсолютно всички задължения към държавата. Над 15 млн. лв. са изплатени от септември до декември за стари неизплатени заплати, стари осигуровки, данъци, стари такси към РИОСВ, „Басейнова дирекция“, по-голямата част от старите задължения към доставчици също са изплатени, концесиите. Всичко това е вече факт, в момента сме предприятие, което обслужва всички свои текущи задължения и стои стабилно на пазара в момента. В момента числения състав е 680 души, които са пряко заети в производството и още 45 души охранителна фирма. Отделно свързаните фирми с предприятието в града са доста, които извършват услуги за нас. Реално общо пряко в производството са заети 720 души. Заедно с останалите фирми, които работят за нас и останалите браншове, които се подкрепят косвено – то ГОРУБСО отново е работодател №1, който дава сигурност на Мадан.

През март никой не вярваше в положителни новини за ГОРУБСО…

- Така е. Всичко, което завари новото ръководство в предприятието, беше занемарено. Ситуацията, в която беше ГОРУБСО през април т.г. беше незавидна. Никой не вярваше, че може да се излезе от тази ситуация и то толкова бързо, но голямата мобилизация на целия персонал на дружеството, голямото желание на собствениците това да се случи и пълната им финансова подкрепа, доведе до този резултат – в края на на тази година ГОРУБСО да бъде в състояние, в което със сигурност не е било в последните 10 години.

Какво предстои за ГОРУБСО през 2013 година?

- За следващата 2013 година имаме сериозно намерение да увеличим производството, с помощта на внедряване и подобряване на състоянието на техниката, внедряване на нова техника, разкриване на нови работни места на които да добиваме по качествена продукция, в следствие на което ще бъде увеличена приходната част на предприятието, а от там и възможността ни да инвестираме много повече средства в ново оборудване – челни товарачи, карети, извозни машини и всичко необходимо за производството. Все пак ние бяхме си поставили програма минимум за тази година, която изпълнихме, но нашите амбиции са много по-големи. Искаме да станем едно стабилно, предприятие, което се развива сигурно на пазара и най важното перпективно. Защото в нашия бизнес се мисли 15 години напред, иначе няма как да се получат нещата. Идеята е ни е от следващата учебна година в Минния техникум една минна паралелка да бъде отворена, ние също ще поемем някакви ангажименти, с които да мотивираме децата да учат в тази специалност. Ще се отворят една редовна и една задочна паралелка. Такава в техникума имаше до 1994 година. В момента този техникум не произвежда никакви кадри за минната индустрия и сега искаме да върнем стария имидж на този техникум – да произвежда основно кадри за минната индустрия, защото в момента рудниците в Златоград се развиват много добре, рудниците в Лъки също, в Рудозем рудниците също ще имат работа в следващите десетилетия, ние се развиваме добре. В един момент се оказа, че този отрасъл няма нови млади кадри, ние искаме да създадем потенциал тези предприятия да имат кадрова обезпеченост във времето напред, защото основния ресурс е човешкия – всичко друго се купува – машини се купуват, техника се купува, но когато ги няма хората – нищо не става.

Какво става с рудниците във „Върба – Батанци“?

- Шахтата на „Върба“ я възстановихме, от началото на декември започнахме да възстановяваме и шахтата на участък „Батанци“. Този рудник не е работил от 15 години. Идеята ни догодина, ако всичко се развива нормално, и нямаме някакви сериозни изненади под земята, защото не знаем какво се е случило за толкова години без да работи, да започнем и производство. Надяваме се това да стане през лятото на 2013 година. Търгът мина и сме спечелили концесията и за рудник „Печинско“. Там надземния рудничен комплекс е собственост на ГОРУБСО.

По новия закон община Мадан ще получава много повече пари от концесии…

- Много от средствата за концесии от 2013 г. ще влизат в община Мадан, това са външни приходи около 500 000 лв., тоест голяма финансова инжекция за общината. Ние вече сме полезни на местната общност – направихме ремонт на стадиона в „Батанци“ за около 30 000 лв. Наляхме бетони, боядисвахме, направихме огради и покрив на сградата закупихме нови екипи на отбора, купихме косачка за 6 000 лв. и сега стадиона е в перфектно състояние. Направихме благотворителен мач с бившите футболисти на ГОРУБСО и ветараните на „Локомотив“ – Пловдив. Гостите бяха възхитени от терена и стадиона. Имаме намерение да помагаме на маданския футболен клуб, но не трябва да се очаква ГОРУБСО да поеме издръжката на футболен отбор или институции, защото все пак приоритета ни е работата като минно предприятие. Когато имаме възможност, го правим и помагаме.

Какви заплати получават минните работници в ГОРУБСО – Мадан в момента?
- Заплатите в момента са на прилично ниво за отрасъла. Миньорската заплата варира от 1000 – 1500 лв., говорим за чистите пари, които получават миньорите. Заплатите на извозната група, пак чисти пари, са 500 – 900 лв., според нормите. С най-ниските заплати са спомагателните работници, но и при тях се движат около 300 – 350 лв.- за Мадан и това е прилична заплата за този труд.

Какво се случи с многото санкциите, които бяха наложени от Инспекцията на труда на ръководството на Валентин Захариев?
- По голямата част ги обжалвахме, съда взе под внимание, че санкциите трябва да ги плаща новия собственик и голяма част отпаднаха, а и ние реално всичко старо изплатихме и изпълнихме като изисквания.

Колко работници ще бъдат назначени в следващите години?

- На първи етап ще възстановим производството на „Върба – Батанци“ във вида, в който е бил спрян. Но идеята е там да се вкарат големи инвестиции, в следствие на което да има много по-голямо производство и добив. Този рудник има много големи запаси.В рамките на 200- 300 души се очаква този рудник да поеме. С рудник „Печинско“ ще се разкрият общо около 600 – 700 души нови работни места. Но това ще стане постепенно, в период от 3-4 години напред, няма как да стане изведнъж.

В състояние ли е минното производство да елиминира гурбета?

- За Мадан е абсолютно реално да се спре гурбета на хората. При тези заплати в предприятието и сега, смисъла да ходиш на гурбет все повече се губи. При качване на производителността на труда, каквато ни е идеята, ще имаме възможност да плащаме и по-високи заплати. Но това ще се случи, когато стъпка по стъпка, вдигаме качеството, вкарвайки нова техника и подобрявайки производителността качваме добива.

Какво е състоянието на пазара?

- Състоянието на пазар нормално като цени – от 2000 долара на тон за цинка до 2300 долара за оловото. Това са едни нормални цени, които на този етап ни осигуряват нормално обезпечаване на производството, нормално изплащане на заплатите, и дори възможност да инвестираме. Чудеса не трябва да очакваме, но ако това са цените, е напълно приемливо за нас, а прогнозите са, че ще вървят нагоре.

Какво става с жилищата, с които разполага ГОРУБСО?

- Предприятието има над 270 апартамента, които са отдадени под наем, но той в момента е символичен, по 20-30 лв. на месец. Идеята на новите собственици да бъдат продадени на хората на много ниски цени, тъй като нямаме възможност да ги поддържаме, това са два квартала, а в същото време хората като наематели не ги поддържат както трябва, и се получава така, че тази собственост се руши. В Следващата година ще го реализираме, в рамките на още 2 -3 месеца, след съгласуване и с банките, стартираме продажбата на апартаменти. Идеята ни е да го продадем на данъчна основа, тоест да ги продадем всеки по 2-3 хиляди лева. Общежитието „Чайка“ е отремонтирано изцяло, сега в момента правим по етапно ремонт и на другото общежитие.

Знае се, че професията на миньора е много рискова, много хора не могат и да си представят какво е под земята.

- Риск има навсякъде, но под земята вредностите и рисковете са малко повече от професиите над земята. Но инвестирайки в хората, в условията на безопасност, не е чак толкова страшно, все пак за всяка една ситуация се взимат предпазни мерки, въпреки че няма безопасна мина, щом е мина.

Има ли реална възможност да се развие минния туризъм в Мадан?

- Има добри практики по света за това. Във Франция туристи влизат в рудниците. Като съм водил приятели тук в една стара галерия и сами си изкопаха камъче, оборудвани с каски, лампи и ботуши като миньори, бяха възхитени и страшно въодушевени. Предстои това да се обсъжда и хубаво би било ако се развие.

Как посрещат Нова година миньорите?

- Разчетът като производство до края на годината, който беше заложен през април, е преизпълнен – това само по себе си говори за състоянието на ГОРУБСО. Предприятието вече стъпва на крака, това е факт и хората в града го виждат. На 21 декември сме приключили работа. Дадохме заплати на 20-ти този месец и по 50 лева на всеки за Нова година и ги пуснахме да почиват 10 дни. Живот и здраве, с началото на Новата година започваме с нови амбиции. Усеща се настроението на хората, че нещата вече вървят в правилната посока.

Етикети: Горубсо, Мадан
© Смолян прес