Скални глави – култов комплекс с. Долно Дряново

Публикувана на 04.01.2018 | 23:58
7632 прочитания
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg


На около 22 км. източно от град Гоце Делчев вдясно от шосето Гоце Делчев - Доспат се намира уникален културно-исторически обект, който по мнението на наши археолози представлява древно Светилище, водещо началото си някъде около петото хилядолетие преди новата ера. Това е едно от най-големите скални светилища на територията на България, а вероятно, и на територията на Европа, като е и най-запазеното като цяло у нас.

Светилището е разположено на три хълма на около 2 км. над село Долно Дряново отдясно по пътя за Доспат. 

На територията на Светилището са разположени десетки каменни обекти (фигури), изобразяващи човешки профили, фигури на животни и земноводни - змии, риби, костенурки и други. Някои от обектите са със значителни размери. Преобладаващият брой фигури са съставени от съчленени по тройки елементи и са ориентирани в посока близка до оста изток-запад, малка част - по оста север-юг, а тези, които не са по посочените оси, най-често са разрушени, най-често поради ерозия. Комплексността на композициите, качеството и вида на съчлененията, както и строгата им пространствена ориентация, позволяват да се предположи, че голямата част от фигурите вероятно са с изкуствен произход.

Светилището е практически в центъра на областта от Родопа, от която са основните източници на българския народен епос, известен като Веда Словена и частично издаден в края на 19-ти век от Стефан Веркович. Посочената локализация е факт, който тривиално се проверява на географска карта.

След съответните проучвания, разкопки, консервация и подходяща подготовка Светилището при село Долно Дряново би могло да се превърне в един от най-атрактивните обекти за културен туризъм на Балканския полуостров.