Скалният свят при с. Дъждовница

Публикувана на 09.01.2018 | 22:19
8378 прочитания
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg

Тук е едно от най-красивите и най-големите скални образувания в Родопите. Причудливите форми провокират човешкото въображение и носят легенди за митични същества, обитавали тези места. Тук може да съзерцавате всякакви форми и изображения – животни и птици, човешки лица, дори мостове, арки и сводове, водещи към паралелен на човешкия свят – там, където живеят непознатите за нас, но присъстващи в местните поверия герои. Духовният свят на траките е изпълнен с музи, нимфи и демони. И днес сред местното население се носят разказите за магически същества, наричани с различни имена, които идват от паралелен на нашия свят. Ако човек се срещне с тях и те му подадат ръка, могат да го пренесат в техния свят и да го срещнат с Космоса. Тези същества са застинали в скалите при Дъждовница. Вгледайте се внимателно в масива и ще ги видите. Демони, дракони, духове, божества и омайни нимфи и днес са тук. Денем те седят самотни и безмълвни на скалите, а нощем бродят и търсят някого, когото да поведат със себе си. Много поверия и легенди е събрала Родопа планина. Неслучайно Херодот я нарича Свещената планина. Тя пречиства и зарежда с енергия, тук лесно се общува с отвъдния свят и Космоса.Може би точно тази тайнственост е била причината скалните масиви да бъдат избрани за свещено място. И тук, както на много други места в Източните Родопи, се наблюдават изсечени в камъните ниши, някои от които на височина над 50 метра, издълбани в непристъпен и стръмен склон, който и днес трудно се преодолява дори от подготвени алпинисти. Съществуват мнения, според които нишите са издълбавани в скалите целно на непристъпни и дори опасни места, за да могат само подготвените за това жреци да имат достъп до тях. За непосветените в култа към божествата е било невъзможно да сторят това. Тук, при с. Дъжновница се намират може би най-трудно достъпните ниши в Източните Родопи. Скалите достигат височина над 50 метра, силно наклонени са и са ронливи.Според направени геофизични анализи са отчетени различни магнитни и енергийни аномалии в района.

Масивът се намира непосредствено след с. Дъждовница, над река Шабан дере и поради огромните си размери е ясно видим от пътя. Тръгвате от гр. Кърджали в посока яз. Кърджали, минавате през селата Енчец, Зелениково и Дъждовница и на един от завоите след селото ще видите скалите. Можете да ги наблюдавате от шосето или да тръгнете по широк черен път, който върви почти успоредно на дерето.