Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100612 Library:30310 in /home/firekjbz/public_html/rodopchani.bg/include/config.php on line 8
Средногодишното равнище на безработицата за 2011 год. в област Смолян е 23.8 %

Средногодишното равнище на безработицата за 2011 год. в област Смолян е 23.8 %

Публикувана на 12.05.2012 | 15:47
1439 прочитания


Средногодишното равнище на безработицата за 2011 год. в област Смолян е 23.8% или 14 200 безработни и 45 600 заети, при 11.2% за страната, съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Смолян. В сравнение с 2010 год. безработицата в областта е нараснала с 4.6 пункта
Средногодишно безработните мъже в Смолянска област през 2011 год. представляват 25.9% от икономически активните мъже, докато безработните жени са 21.6% от икономически активните жени в областта. Равнището на заетост в сравнение с 2010 год. намалява от 43.7% на 42.3% през 2011 год., т. е. заети са общо 42.3 на сто от населението на 15 и повече навършени години - 45.6 хил. заети при 107.9хил. на и над 15 години. Най-висока е заетостта на лицата от възрастовата група 45 - 54 години - 70.6%, следвана от възрастовите групи 35 - 44 и 25 - 34 години, за които равнището на заетост е съответно 69.3% и 61.1%. Коефициентът на заетост на младежите от 15 до 24 навършени години е значително по нисък - 15.6%, а на 55 и повече години - 16.3% .
Заетостта на лицата с висше образование е най-висока - 70.2% и с понижаване на степента на завършено образование намалява като достига най-ниската си стойност при лицата с основно и по-ниско образование - 15.6%.
Изследването се извършва чрез интервю в домакинствата като се анкетират всички лица на 15 и повече навършени години. През всяка седмица се анкетират различни групи домакинства, включени в извадката. Наблюдаваният период и периодът за провеждане на наблюдението са различни за отделните групи домакинства.