Тракийски култов комплекс Бенковски

Публикувана на 09.01.2018 | 22:32
7738 прочитания
planinitenabulgaria.blog.bg
planinitenabulgaria.blog.bg
planinitenabulgaria.blog.bg
planinitenabulgaria.blog.bg
planinitenabulgaria.blog.bg
planinitenabulgaria.blog.bg
planinitenabulgaria.blog.bg
planinitenabulgaria.blog.bg
planinitenabulgaria.blog.bg
planinitenabulgaria.blog.bg

„Скално – култовият комплекс край с.Бенковски“ – известен и като „Каменния град“ - включващ и „Скалният феномен – Гъбите“ е голям праисторически светилищен комплекс с издълбани в скалите ниши и улеи, което се намира на 12 km от гр.Златоград по пътя за гр.Кърджали. Култовият комплекс е изграден върху естествени вулканични скали, където се наблюдават и зооморфни фигури сред множеството скални вкопавания, изсичания и пещери. Предполага се, че мястото е използвано активно за свещенодействия и от населяващите региона тракийски племена във древността. 

Скално-култовият комплекс се простира на няколко квадратни километра между селата Бенковски, Дедец и Добромирци, като отделни обекти като "Лъвът", "Крокодила", "Гъбата", скалните масиви край махала Мъженци, т.нар "Голям камък" и няколко пещери, които са служели за гробници и ритуални помещения принадлежат към древното сакрално пространство. По протежение на повечето скални масиви на територията на скално-култовия комплекс се наблюдават множество вкопавания с бъбрековидна форма, в различна големина, вдълбани в скалата на дълбочина от 5 до 10 m.

Централната част на Източните Родопи, включваща водосбора на р.Арда по средното ѝ течение, се характеризира със силно денудираната си скална основа, слаба почва и растителна покривка и обширни оголени склонове. Тази територия е зоната на разпространение на изсечените в скалите паметници, които са основните погребални съоръжения на траките през ранната Желязна епоха. Нейните граници не са географски обособени, а се очертават от регистрираните скални мегалитни паметници - скалните гробници и гробове и групите от скални ниши. Най-общо територията на тази зона достига на север до билото на рида Гората, обхваща на северозапад ридовете Драгойна и Мечковец, на запад включва рида Каракулас, както и районите на градовете Ардино и Джебел. Южната граница преминава по линията: с. Бенковски - с.Подкова - гр.Крумовград - с.Белополци - с.Сеноклас - с.Вълче поле.