Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100612 Library:30310 in /home/firekjbz/public_html/rodopchani.bg/include/config.php on line 8
В Момчилград съставиха плана за развитие на общината до 2020 година

В Момчилград съставиха плана за развитие на общината до 2020 година

Публикувана на 27.06.2014 | 11:25
799 прочитания
снимка: www.momchilgrad.bg
снимка: www.momchilgrad.bg


Общинските съветници в Момчилград приеха единодушно Общинския план за развитие за периода 2014-2020 година, съобщават от пресцентъра на Общината. Приетият документ е от особено значение за устойчиво интегрирано развитие на местно ниво, тъй като ще бъде основата за привличане на европейски фондове в община Момчилград през следващия програмен период.

От доклада на общинска администрация, внесен в местния парламент става ясно, че през следващия програмен период община Момчилград ще продължи да се развива като жизнеспособна териториална общност, с ясни перспективи за развитие.

Създаването на условия за устойчив и приобщаващ растеж на местната икономика чрез съхранение на човешкия капитал, подобряване условията за развитие на бизнеса, развитие на печеливш туризъм като икономически диверсификатор, се очертават основните приоритети пред местната власт.

Председателят на местния парламент инж. Сунай Хасан отбеляза, че Общинският план за развитие остава открит за включване на нови идейни проекти освен вече предвидените за финансиране по европейските фондове.

Визията за развитие на община Момчилград бе приета след спечелен проект на местната власт за „Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики чрез въвеждане на механизми за мониторинг, контрол и оценка в община Момчилград”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”.

Преди одобряването на доклада от общинския съвет бяха проведени дискусионен форум и кръгла маса пред местната общност относно силните и слабите страни, проблемите и възможностите за развитие на общината за следващия програмен период.

© пресцентър на Община Момчилград