Вековното дърво – Смолян

Публикувана на 30.12.2017 | 00:27
5884 прочитания
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg


Една от природните забележителности на Смолян е Вековното дърво – Чинар (Plantatus orientalis – Източен чинар), което е на 289 години. Пренесено е през 1720 година от Беломорието (Гърция) и е засадено в "стария център" на Смолян. Вековното дърво е част от впечатляващ ансамбъл, включващ джамия и християнска църква с единствената дървена камбанария на територията на общината.

Короната на това дърво е с размер около 600кв м. Дървото е високо 25 метра, с обиколка на дънера близо 7 метра. В продължение на последните 50 години се охранява от държавата като природна забележителност, обявена със Заповед № 508/28.03.1968 год. на Министерството на горите и горската промишленост.

Това дърво идва да ни напомня, че не само е важно да бъдат засаждани дървета, но и да бъдат отглеждани за поколения напред. Дървото на живота крие спомена на историята.