Вир Казана - Солища

Публикувана на 03.01.2018 | 20:13
13092 прочитания


Близо до село Солища по поречието на р. Солитска се намират три вира "Радковския вир", "Лъжичката" и "Казана".

Решихме да ги посетим. Местните хора ни упътиха и с бодра стъпка поехме по стръмна пътека към реката. Видяхме табели, указващи посоката и малки дървени мостчета, преметнати небрежно през реката. Спомените ни за това диво място бяха смутени от неприятна гледка на разоран път от тежки строителни машини. Поехме по прясно разорания път и за наше учудване той свърши в реката на място, което предполагахме, че е "Радковия вир". Продължихме нагоре към " Лъжичката" по пътя , който се виеше около реката. "Лъжичката" - вирче в скалата, с формата на лъжица, така и не го открихме.

След около 30 минути спокойно ходене и препятствия от срутени камъни и отсечени дървета, стигнахме до вир "Казана". Вирчето си беше същото - малък водопад с огромна сила се разбиваше в скалите, от където се е образувал и самият вир във вид на "казан". Полюбувахме се на тази поредна красота в Родопите и малко разочаровани от безумните човешки дейности се отправихме към село Солища.

Координатите са за село Солища.

Маршрутът е труден и ви препоръчваме да питате в селото да ви упътят, преди да тръгнете.