Връх Циганско градище

Публикувана на 09.01.2018 | 22:36
14147 прочитания
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg
pochivka.bg

Циганско градище е връх в Родопите с надморска височина 1827 метра, което го прави най-високият в Ардинския дял на Западните Родопи.

Циганско градище или наричан още от местните Ченгене хисар е разположен на границата между България и Гърция в град Рудозем, известен с разцвета на рудодобивната и рудопреработваща дейност в близкото минало. До върха има изградена добре маркирана екопътека, като най-добрата изходна точка е село Мочуре.

В миналото на върха се издигала една от най-големите крепости в този дял на Родопите. Според специалистите тук е имало и тракийско светилище, от което днес ¾ попадат в българска територия, а ¼ в гръцка.

Преполага се, че храмът, който се е намирал тук, е бил посветен на Дионис и е действал в продължение на 700 години. Днес той е почти напълно разрушен от времето и иманярските набези.

Историческите сведения за мястото местните претворяват в легенда, която напомня историята за Вавилонската кула. Разказва се, че тук се събрали цигани и решили да издигнат кула, с която да стигнат до Бог. Малко след като започнали да градят, те започнали и да се карат, а кулата се срутила. От тук идва и името на местността „Циганско градище“.

Фактът, че върхът се намира в гранична зона допринася за запазването на природата в чистия й вид. Поради тази причина от 2007 година Циганско градище е и защитена местност, част от общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000, както и от европейската инциатива „Зелен пояс“.

Под защита тук попадат както растителните, така и животинските видове. Тук се намира най-голямата популация на цветето-ендемит родопски крем. Видни представители на животинското разнообразие в района са глухарят, вълкът, мечката, шипобедрената и шипоопашатата костенурка.

Най-подходящото време за посещение на местността е в периода юни-октомври, тъй като в останалата част от годината в района се задържа дебела снежна покривка.