Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100612 Library:30310 in /home/firekjbz/public_html/rodopchani.bg/include/config.php on line 8
Започва преброяването на водолюбивите птици

Започва преброяването на водолюбивите птици

Публикувана на 09.01.2013 | 19:16
887 прочитания


Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково ще участват на 12 и 13 януари в среднозимното преброяване на водолюбивите птици около водоемите в региона. Среднозимното преброяване е официално приета методика за мониторинг в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР), организирано от Изпълнителната агенция по околна среда и координирано от Wetland Internationdl.

В периода от 11 до 13 януари в България ще се проведе 37-то ежегодно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици. В него ще вземат участие екипи на МОСВ (РИОСВ, ДНП и ИАОС),  Българска орнитологична централа, Сдружение с нестопанска цел “Зелени Балкани”, Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Сдружение за дива природа “Балкани”, Фонд за дивата флора и фауна. За нашата страна задължителни за ежегоден контрол са 50 територии, чието отчитане осигурява данни за 98% от числеността на презимуващите в страната популации. Резултатите ще установят разпространението и промените в числеността им, състоянието на влажните зони, където се срещат и заплахите за зимуващите птичи популации у нас.

На територията на страната ще бъдат посетени над 200 водоема– реки, езера, язовири и Черноморското крайбрежие, които са важни техни местообитания. Анализът на данните от преброяването ще определи приоритетните действия за опазване на видовете и местата за зимуване.Инициативата се осъществява от 1967г. Тя следи миграционните процеси при птиците, които са знак за промените в климата на нашата планета.Резултатите ще бъдат публикувани официално.

© 24rodopi